Sanatçılar  

HAMDİ DİCLE

1932 yılında İstanbul Avcılar da doğan Hamdi Dicle, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. Çeşitli öğretmen okullarında son olarak da İstanbul Öğretmen Okulu Resim Semineri Öğretmenliği görevinde bulundu.İstanbul Kabataş Erkek Lisesi si Resim-İş öğretmenliği görevlerinden, İstanbul Ortaköy Eğitim Enstitüsüne ataması yapıldı. Burada çocukta resim-işin gelişimi ve resim öğretim metotları üzerine dersler verdi ve ilkokul öğretmenlerine kurslar düzenledi. Araştırmalar yapıp yayınlar gerçekleştirdi.

Devlet resim ve heykel sergileri ile çok sayıda karma sergiye katılan Hamdi Dicle İstanbul, Ankara,Antalya,İstanbul. Paris , Cenevre ve Brüksel de otuza yakın kişisel sergi açmıştır. Antalya’nın güneşini doğduğu şehir İstanbul’a tercih eden sanatçı çalışmalarını Antalya’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Hamdi DİCLE, resimlerinde genellikle soyut figüratif olmayan bir tarzla yaklaşıyor. Yoğun olarak çok çeşitli malzemelere hayat verirken,kimi zaman birbirini tekrar eden formlar kullanıp elde ettiği ritmik motiflerle hareket izlenimi yaratıyor. Kimi zaman da çizgilerini

ustalıkla kullanarak yön ve hacim hissi uyandırıyor. Seçtiği olağanüstü renkler, beceriyle kullandığı lekeci yaklaşım ve yarattığı karmaşık ve gizemli doku, çok güçlü bir derinlik etkisini de beraberinde getiriyor.

Tabloların titizlikle düşünülmüş boyutları, derinlemesine çalışılmış kompozisyonları, ve ince ince işlenmiş yapısal dokuları bir eser yaratırken, doğaçlama ruhu her şeye rağmen hakim kalıyor. Anlık bir etkiden, kişisel bir duygudan ve bir içgüdüden doğan hareket, tuvale yansıyor. Hamdi Dicle tesadüfi, ilham kaynaklarından biri olarak alıyor ve olağan dışı çarpıcı figürler ortaya çıkartıyor ve bunlar kimi zaman rüyalara,kimi zaman kuşlara,kimi zaman da sonsuzluğa dönüşüyor.Sanatçının çalışmalarındaki büyü ve şiirsellik,malzemenin özelliklerinin her zaman yenilenmesinden,büyük hayal gücünden ve renklerin güzelliğinden gelmektedir

Son 10 kişisel Sergisi

2004 Orkun – Ozan Sanat Galerisi Antalya

2005 Altanay Sanat Galerisi Ankara

2005 Champs Elys’es 102 Paris Fransa

2007 Altanay Sanat Galerisi Ankara

2008 Galeri Cenevre İsviçre

2011 ANSAN Sanat Galerisi Antalya

2012 TUSIAD Salonu Karma Sergi Brüksel Belçika

2013 2000 Plaza Sanat Galerisi Antalya

2016 ANSAN Sanat Galerisi Antalya

Tel: 0546 2014951 

hamdidicle@hotmail.com