Sanatçılar  

KAYIHAN KESKİNOK

Keskinok 1923 yılında İzmir’de doğdu. 1941 yılında Adana Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1942 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü’ne girdi. Enstitüde, resim dalında Refik Epikman ve Malik Aksel’in, modlajda Hakkı İzzet’in öğrencisi oldu. 1945 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi.

Mezuniyetinden sonra sırayla, Boğazlıyan (1946) ve Görele (1948–50) Ortaokullarında Kars, Trabzon (1950–55) ve Ankara Kurtuluş (1961–62) liselerinde resim ve sanat tarihi öğretmeni olarak çalıştı. 1960 yılında Lozan Güzel Sanatlar Okulu’nda (Ecole des Beaux-Arts) bir yıl asistan unvanıyla “biçim grameri” alanında öğrenim gördü. İsviçre dönüşü sonrasında öğretmen olarak girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde aynı alana yönelik “Form ve inşa” dersini ilk kez eğitim programına soktu (1962). Bu eğitim kurumunda 1968 yılına kadar çalıştı. Kısa bir süre bir reklam şirketinde çalıştıktan sonra TRT Televizyonu Artistik Hizmetler Şubesi’nde göreve başladı (1970). Dekoratör ve müdür olarak bu kurumda on yıl kadar çalışan sanatçı, 1980 yılında emekli oldu.

Şimdi, yirmi sekiz yıldan beri çalıştığı Sanatyapım Kurumunda kendi adını taşıyan atölyeyi yönetiyor ve serbest sanatçı olarak çalışıyor.

“Kayıhan Keskinok 1945–1950 arasında Cezanne’ı anımsatan renk geçişleri kullanmış, kompozisyonlarına figürü 1946’da katmıştır. 1960’ların başında çok figürlü resimlere yönelerek, özellikle özlemini duyduğu yaşam sevincini aktarabilmek için Denizcilerin Düğünü (1980) ve Lunapark (1978) gibi yapıtlarında düğünleri, lunaparkları, gece kulüplerini ele almış, idealize edilmiş bir yaşam biçimi sunmuştur. Üslubu 1970’lerde olgunlaşan Keskinok 1970’lerin sonundan başlayarak figürün yer aldığı mekânı (fon) soyutlama deneylerine girmiş, böylece yumuşak renk lekelerinin geçişleriyle oluşan fon içinde figürler ve nesneler havada asılı kalmıştır. Sanatçının tuvallerine masalsı öğeler de bu tarihlerde girmiştir. Keskinok zaman kavramını irdelediği 1980’lerde imgeleri birbiri üstüne bindirerek geçmişi, bugünü ve geleceği yansıtmıştır” (Zeynep Rona, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, 1977).