Sanatçılar  

MÜRŞİDE İÇMELİ

Mürşide içmeli, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümünden 1953’de mezun oldu. Escuela Central de Bellas Artes de San Femando’da gravür atölyesine, Escuela National de Artes Grafikas’da litografi atölyesine devam etti. 1962’de Central School Art and Design’ın Grafik Sanatları Bölümünde illüstrasyon dalında ihtisas yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Bilkent Üniversitesi Grafik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Aralarında 15. İskenderiye Bienal’i ve Balkanlar, Halklar Arasında Barış ve Dayanışma Bölgesi Sergisi Ödülleri olmak üzeri on üç ödül kazandı. Dördü yurtdışında olmak üzere otuzdan fazla kişisel sergi açtı. Yirmi dört uluslararası bienalde gravürleri sergilendi. Sanat çalışmalarına Ankara’da devam eden İçmeli, sanatını gravür tekniğinin verdiği olanaklar doğrultusunda Anadolu’da yer alan çeşitli kültürlerin yorumu ile çağdaş düşüncenin bir sentezi olarak yorumlamaktadır.