Sanatçılar  

MAHMUT ÖZTÜRK

1959 Ankara-Haymana’da doğdu. 1982 Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-iş Eğitimi Bölümünden mezun oldu.1990 -Yüksek Lisans Programını “Antik Figürün Resimlerimde Model ve Mankenlerle Yansıtılması” başlıklı tezi ile tamamladı.1995- Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “Figüratif Lirik Devinim” başlıklı Doktora -sanatta yeterlik- tezini tamamladı.1996- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı, Halen aynı bölümde Doçent olarak görev yapmaktadır. 14 kişisel sergi açtı. 1990 dan bu yana birçok karma sergiye katıldı, 3 ödül aldı. Pek çok özel, resmî ve yurtdışı koleksiyonlarında yapıtları bulunmaktadır, UPSD, BRHD, GESAM, SEDER ve GÖRSED üyesidir.