Sanatçılar  

ADİL OCAK

1951 yılında Trabzon’da doğan sanatçı, 1977 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Sanatçı resimlerinde, “varolanın değil de O’na göre varolması gerekenin” peşine takılıyor. Doğadaki ağaçları soyutlayıp kendine göre biçimlendirirken, değişken olan tüm ağaçları bir geometrik formun içerisinde yuvarlak bir biçim olarak algılıyor ve tuvallerine yansıtıyor. Dolayısıyla, bu ağaçları doğadaki bir senfoni orkestrasının farklı birer enstrümanı olarak tanımlıyor. Ayrıca çalışmalarında bir noktadan lokal ışıkla yüreklerdeki mutluluk ışığını tuvaline yansıtıyor.