Sanatçılar  

NUR GÖKBULUT

1954 yılında Ankara’da doğdu. 1987’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü’nü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarını tamamladı. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Resmi ve özel kurum ve kuruluşların karma grup ve yarışmalı sergilerinde yer aldı. 20’den fazla kişisel sergi açan ve çeşitli ödüleri bulunan sanatçının resmi ve özel koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Görsel Sanatlar Derneği, SEDER, INSEA (Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Kurumu) ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Üyesi’dir.