Sanatçılar  

NURETTİN ŞAHİN

1952 yılında Konya Destigin’de doğdu. 1973’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Eğitimi bölümünü bitirdi. MEB orta öğretim kurumlarının değişik kademelerinde çalıştı. 1982 yılında Gazi Yüksek Öğretmen Okuluna asistan olarak atandı. 1985’te lisans eğitimini tamamladı. 1987’de G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden sanatta yeterlik aldı. 1994’te yardımcı doçent kadrosuna atandı. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve 1992’de kurduğu kişisel atölyesinde sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. 1992’de 50 eseri tebrik kartı olarak basıldı.1993 bir eseri UNICEF kartı olarak basıldı. 1973 yılından beri birçok karma ve grup sergilerine katıldı. 15 kişisel sergi açtı.