Sanatçılar  

NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK

1958 Çorum doğumludur. Samsun Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden 1979’da mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Çorum’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Resim Öğretmeni olarak çalıştı.

Ebru tekniğini diğer resim teknikleriyle kaynaştırmak amacıyla başladığı çalışmaları onu bazı araştırmalara yöneltip farklı sonuçlara ulaştırdı. Geleneğin izini sürerek, ebrunun kendi dilini kullanarak ve ebru tadını yok etmeden figüratif yorumlar yapmaktadır.Son dönem çalışmalarında, Hitit uygarlık motiflerinden hareketle kendine özgün bir anlatım yolunu seçmiştir. Bunun dışında, öteki geçmiş kültürlere ait farklı söylencelerde yer alan sembollerden de yararlandığı gözlenir. Batı uygarlığının temel çıkış noktası olan Grek mitolojisi kadar, Doğu söylencesinde ki mistik ve gizli anlamlar taşıyan işaretler ile İslami semboller üzerinde yükselen bir senteze ulaşmak çabası içindedir. Tüm çalışmalarını kapsayan ana yaklaşım batıdan doğuya insanlık düşüncesinin sözel anlatım dönemlerinden bugüne değin ortaya çıkmış sembollerinden yararlanarak plastik ve çağdaş bir anlatım dili oluşturmaktır.Eserlerini ebru tekniğinden de yararlanarak plastik sanatlar formunda yorumlamaktadır.Bu sanat dalını geleneksel anlatım kalıplarından kurtarıp çağdaş bir anlayışla ele almıştır.

Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Bölümü restorasyon Çalışmaları kapsamında hazırlanan bilgi panolarında ebruları kullanılmıştır. Yurt içi ve yurt dışında 19 kişisel sergisi ve 50’nin üzerinde karma sergisi bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından İspanya, Fransa, Kırgızistan ve İtalya’ya Ebru sanatı tanıtımı için görevli olarak gönderilmiştir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. Hitit Üniversitesi’nde Türk Geleneksel El Sanatları dersi kapsamında Ebru sanatı dersi de veren Çevik’in müzelerde ve özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunmaktadır. Çalışmalarına, kurmuş olduğu N’ART Galeri’de devam etmekte, Çorum Belediyesi Sanat Danışmanlığı yapmaktadır.