Sanatçılar  

SADIK KINIKOĞLU

1941 yılında Malatya’da doğdu. Ortaokul yıllarında ilk yağlıboya denemelerine başladı. Lise döneminde okul duvar gazetelerini resimledi. Üniversite yıllarında yağlıboya çalışmalarına devam etti. 1964 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Betonarme kolundan mezun oldu. Mesleki hayatında şantiye çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle ara verdiği resim çalışmalarına 1971-72 yıllarında pastel boya ile devam etti. 1968-1976 yılları arasında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde Tasarı Geometri Hocalığı yaptı. 1975 yılında başlayan müteahhitlik ve yoğunlaşan sosyal çalışmaları sebebiyle resim hayatına 30 yılı aşkın bir süre ara verdi. 2004 yılı başlarında ressam Firdevsi Feyzullah’ın resim atölyesine devam etmeye başladı. Konularını hayatın içinden seçerek Hiperrealist/Yüksek Gerçekçi bir üslupla yaptığı resimlerinde “Türk Kültür Değerleri”nin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaç edindi. Yüksek Gerçekçilik Akımı’nın ülkemizde de güçlenmesini bir misyon olarak benimsedi. İlk olarak 2005 yılı eylül ayında Ankara İTÜ evinde dönem arkadaşlarına açtığı 8 resimlik bir mini sergiyi takiben Ankara ve İstanbul’da 5 kişisel sergi daha açtı. Atatürk’ün Ankara Gölbaşında Sakarya Savaşı öncesinde cepheye erzak taşıyan köylülerle yaptığı sohbeti yansıtan orjinal fotoğraflardan yararlanarak yaptığı 150×250 boyutlarındaki “CUMHURİYETE DOĞRU” tablosunu tüm hakları Anıtkabir Komutanlığında olmak kaydı ile Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne bağışladı. Halen evindeki atölyesinde resim çalışmalarına devam etmektedir.