Sanatçılar  

SERAP ETİKE

Samsun’da doğdu (1948). Yüksek öğrenimini (1970) Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünde, Yiüksek Lisans (1978) ve Doktora (1991) öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında yaptı. 1987de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalında “Sanatta Yeterlik” aldı. 1989 da Yardımcı Doçent, 1995’te Güzel Sanatlar Eğitimi’ Anabilim Dalında Doçent, Ocak2003’te Resim dalında Profesör oldu. 2003 Aralık ayında emekli oldu. 1995’te “Sanat Eğitimi Yazıları”, 2001 ‘de ‘Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi (1923-1950)” ve “Desen” adlı kitapları yayınlandı. Bilimsel toplantılara bildirileri ile katıldı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yer aldi. Çok sayıda karma sergiye katılan Etike 8 kişisel resim sergisi açtı.