Sanatçılar  

VİLDAN ÇETİNTAŞ

1951 ‘de izmir’de doğdu. 1974’de izmir, Buca Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1982’de Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldu. 1991’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden heykel alanında Sanatta Yeterlik aldı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak atandı. Hacettepe Üniversitesi S.B.E. Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan (Ph.D) aldı. Michigan Üniversitesi’nden araştırma Sertifikası aldı. 2004’te Doçent unvanını aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ve Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’ne Heykel Restoratörü olarak 12 yıl çalıştı. 7 Kişisel sergi açtı ve karma sergilere katıldı. Halen Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.