Sanatçılar  

SVETLANA İNAÇ

1965 Doğum - Rusya – Çelabinsk.

1972-1982 Klasik Lise Eğitimi ve Çocuk Güzel Sanatlar Okulu - Resim Bölümü.

1982-1984 Yüksek Sanat Okulu - Grafik Tasarımı

1984-1989 Teknik Üniversite - Moda Tasarımı. (5 yıl)

1993 Evlenerek Türkiye’ye yerleşti.

1989-2000 Rusya, Kazakistan ve İstanbul’da moda ve grafik tasarımı üzerine çalıştı.

Resim çalışmalarının yanı sıra, kitap resimledi, afiş hazırladı,

çeşitli kurum ve kuruluşlara ait reklam çalışmaları yaptı.

2000 Yılından bu yana çalışmalarını tamamen resim üzerinde yoğunlaştırdı.

Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli Sanatsal Etkinliklere katıldı.

Türkiye’de 21 kişisel açtı.

Eserleri, Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa

ülkelerinde özel koleksiyonlarda bulunuyor.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar derneği üyesidir.

2016 Halen, Ankara’da kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyor,

-EN-

1965 - Born-Russia-Chelyabinsk 1972-1982 Traditional High school Education and Children Fine Arts School - Painting Department

1982-1984 Art College_Graphic Art Design 1984-1989 Technical University _Fashion Design (5 years) 1998 Married and settled in Turkey 1989-2000 Worked in Russia, Kazakhstan and in İstanbul in Fashion and Graphic Design sector Besides painting she pictured book covers, did graphics and advertisements for various foundations and companies 2000 - intensified her studies in painting.Her art pieces are presented all around Turkey, Russia, United States and Europe -A member of The Union of Artists and Sculptures 2016- Still painting pictures in her own studio