Sanatçılar  

BETÜL AKKOYUNLU

1952’de Ceyhan’da doğan sanatçı, 1998’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü birincilikle bitirdi. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’nü aldı. 9 kişisel sergi açtı ve bir çok karma sergiye katıldı. Sanatçı, resimlerini renkçi bir anlayışla yapmaktadır. Konularında; renklerle birlikte, mekan ve nesneler iç içe girmiş olarak “zamanda yolculuk” anlayışını sürdürmektedir. Sanatçı, B.R.H.D. üyesidir.

Eğitim Durumu      :

1994-1998     Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü(Bölüm birincisi ve Fakülte üçüncüsü)

M.Zahit Büyükişleyen Atölyesine devam etti.

1992-1994           Kayıhan Keskinok Atölyesi

1990-1992           Amerikan Kültür Derneği Lütfi Günay Atölyesi

 

Üyelikler:                   : Birleşmiş Ressamlar ve Heyketraşlar Derneği (BRHD) Üyesi

 

Sergiler                      :

2012 42.yıl BRHD – Karma Resim Sergisi, Ankara

2011 41.yıl BRHD – Karma Resim Sergisi, Ankara

2011 Sevgi Sanat Galerisi – Kişisel Sergi, Ankara

2010 40.yılBRHD – Karma Resim Sergisi, Ankara

 2009  İlhan Sanatevi – Kişisel Sergi, Ankara

 2008  Ankara Tenis Kulübü Sanat Galerisi – Kişisel Sergi, Ankara

2006  Anadolu Ajansı Sanat Galerisi – Kişisel Sergi, Ankara

2004    Milo Sanat Galerisi – Kişisel Sergi, Ankara

2003    Halkbank Sanat Galerisi – Kişisel Sergi, Ankara

2001    Anadolu Ajansı Sanat Galerisi – Kişisel Sergi, Ankara

2000    Galeri Sanat Yapım – Kayıhan Keskinok Atöl.Ressamları, Ankara

2000    Anka Sanat Galerisi – Kişisel Sergi, Ankara

1999    Milo Sanat Galerisi – Kişisel Sergi, Ankara

1998    59.Devlet Resim Heykel – Tek eseri sergilendi, Ankara

1994 Kayıhan Keskinok Atölyesi – Karma Resim Sergisi, Ankara

1992  Lütfi Günay Atölyesi – Karma Resim Sergisi, Ankara

Ödüller                      :

1998  İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü,  Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Birinciliği

1998  Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi, Fakülte Üçüncülüğü Ödülü

 

Artist, who was born in Ceyhan in 1952, graduated from University of Hacettepe, Faculty of Fine Arts, Department of Painting with the highest degree in 1998. She was honoured with ‘İhsan Doğramacı’ merit bonus. She organized 9 individual exhibitions and also participated in many group exhibitions. Artist has a colourful conception in her paintings. The conception of “travel in time” formed by overlapped space and objects take place in the topics of her paintings; together with the colours. Artist is a member of United Painters and Sculptors Association.

 

Education                  :

 

1994-1998     University of Hacettepe, Faculty of Fine Arts, Department  of Painting (Highest degree of Department and third degree of Facultyexperienced in M.Zahit Büyükişleyen Atelier)

1992-1995           Kayıhan Keskinok Atelier

1990-1993           Lütfi Günay Atelier in American Cultural Association

 

Membership:             : Member of United Painters and Sculptors Association

 

Exhibitions                :

2012 42nd BRHD Group Exhibition, Ankara

2011 41st BRHD Group Exhibition, Ankara

2011 Sevgi Art Gallery – Individual Exhibition, Ankara

2010 40thBRHD Group Exhibition, Ankara

2009  İlhan Sanatevi – Individual Exhibition, Ankara

2008  Ankara Tennis Club Art Gallery – Individual Exhibition, Ankara

2006  Anadolu Agency Art Gallery – Individual Exhibition, Ankara

2004 Milo Art Gallery – Individual Exhibition, Ankara

2003 Halkbank Art Gallery – Individual Exhibition, Ankara

2001 Anadolu Agency Art Gallery – Individual Exhibition, Ankara

2000 Gallery Sanat Yapım – Group Exhibition of Kayıhan Keskinok Atelier’s Artists, Ankara

2000 Anka Art Gallery – Individual Exhibition, Ankara

1999 Milo Art Gallery – Individual Exhibition, Ankara

1998 59th State Painting and Sculpture Exhibition – exhibited single painting, Ankara

1994 Kayıhan Keskinok Atelier – Group Exhibition, Ankara

1992  Lütfi Günay Atelier – Group Exhibition, Ankara

Ödüller                      :

1998  İhsan Doğramacı Merit Bonus Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Highest Bachelor’s Degree of the Department of Painting”

1998  
“Hacettepe University, Third best Bachelor’s Degree of the Faculty of Fine Arts”