Sanatçılar  

AYNUR OCAK

1955 yılında Ankara’da doğdu. 1977 yılı Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü mezunudur. 1989’da ilk kişisel sergisini Ankara Valiliği Sanat Galerisi’nde açtı. Sanatçı, şimdiye kadar yağlıboya çalışmalarında kadını tema olarak işledi. Renk oyunlarını mitolojik üslupla anlatmaktadır. Son dönem çalışmalarını camaltı sanatı üzerinde yoğunlaştıran sanatçı, şahmeranları, Piri Reis haritalarını, tuğraları, Anadolu motiflerini birlikte kullanmaktadır. BRHD Üyesi’dir. Sanatçı, pek çok karma ve grup sergilerine katılmıştır.