Sanatçılar  

BİRNUR ERALDEMİR

957’de Nusaybin’de doğdu, 1979′ da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim iş Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1982-84 tarihleri arasında Gazi Eğitim Yüksek Öğretmen Okulu’nda asistan olarak çalıştı. 1987’de Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim iş Eğitimi Bölümü’ne atandı. 1988’de Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sanatta Yeterlik aldı. 2004’de Doçent oldu. Çok sayıda karma ve grup sergilerine katılan sanatçı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.