Sanatçılar  

EMEL YALIN

Eskişehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. 8 yıl avukatlık yaptıktan sonra resim çalışmalarına yoğunlaştı. 4 yıl Kayıhan Keskinok un öğrencisi Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünde 1 yıl konuk öğrenci oldu. Bilkent Üniversitesi Resim Bölümüne birincilikle girdi. Daha sonra 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü yüksek lisans programını kazandı ancak çeşitli nedenlerden ötürü öğrenimini tamamlayamadı. BRHD ve Kadın Ressamlar Derneği üyesidir. 15 kişisel sergi açtı ve pek çok karma sergiye katıldı. Yıllardır metafizikle ilgilenmekte ve resimlerini metafizik açıdan ele almaktadır. Doğa ve çevre ile hayvan ve insanların ruhsal durumları resimlerinin ana temasıdır. Halen kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.