Sanatçılar  

ERKAN GENİŞ

Erkan Geniş, 1943 yılında Bartın’da dünyaya geldi. Bartın’daki ilk ve orta öğrenimi sonrası İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde devam ettiği öğrenimi, aynı zamanda resim serüveninin de başlangıcı oldu. Bu dönemde ressam Ahmet Uzelli aracılığıyla tanıştırıldığı Hikmet Onat, sanatsal anlamda yolunu çizdi.

Resim eğitimini Hikmet Onat atölyesinde aldı. İzleyen dönemde Ankara’daki Maliye eğitimi aldı ve ardından yüksek lisans çalışmasını Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı. Devlette geçen 37 yıllık hizmetini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Makina Sanayi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak noktaladı.

Resim eğitimini Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü ve Salzburg Yaz Akademisi’nde sürdürdü. 2002 yılında Viyana’daki atölyesini kurdu. Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sergilenmekte olan resimlerini burada üretmektedir.

Ankara’daki atölyesi ise ürettiği ve eğittiği bir kurum olarak işlev görmektedir. Birikimlerini bu atölyede, her sene Ekim – Haziran ayları arasında genç nesillere aktarmakta, Temmuz – Eylül dönemini Viyana’daki kişisel atölyesinde çalışarak geçirmektedir.

Avrupa’nın çeşitli kentlerinde yaptığı çalışmalarını kitap haline getirmektedir. “19. ve 20. yüzyıl Orta Avrupa Resmi”, “Resim Terim, Deyim ve Kavramları Sözlüğü” ve “Resim Eğitimi” adlarında üç basım aşamasına gelmiş kitabı vardır. Ayrıca, Ankara VIP Life dergisi sayfalarında sanat eleştirileri yapmaktadır.

Bugüne kadar yurt içinde ve dışında 52 kişisel sergi açmıştır. Yapıtları Türkiye’de 5, Avusturya’da 2 müzede yer almaktadır.