Sanatçılar  

ERDEM ÜNVER

Özgeçmiş

1.      Adı Soyadı: Erdem Ünver

2.      Doğum Tarihi: 28.10.1955

3.      Unvanı: Doç.Dr.

4.     YAYINLAR

4.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ünver, E. (2015). “İhtiyaçlar, Sorunlar ve Sanat” UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, (Baş Editör, Gülten Gergüner), Temmuz/Ağustos/ Eylül- Yaz dönemi, Cilt 4. Sayı: 13. ss. 188- 196, ISSN Print: 2147-4168- Online: 2147-5385. İstanbul.

Ünver. E. (2015). “Sanatın ve Sanat Eğitiminin Değer Oluşturmada Yeri ve Önemi” TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, (Baş Editör, Pelin Avşar). Sayı:4 ss. ISSN 2148-8142. İstanbul.

Süveydan, M.S., Ünver, E., ‘’Dünyada ve Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi’’, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, (Baş Editör, Gülten Gergüner), Ekim/Kasım/ Aralık- Sonbahar dönemi, Cilt 4. Sayı: 14. ss. 238- 272, ISSN Print: 2147-4168- Online: 2147-5385. İstanbul.

Ünver, E. (2016). ‘’Neden ve Nasıl Sanat Eğitimi’’, İDİL Sanat ve Dil Dergisi, Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü, Haziran-Yaz Dönemi, Cilt5, Sayı. 23, ss. 685-878, ISSN: 2146-9903.

4.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Ünver, Erdem, ‘Ülkemizde Kültürel ve Sanatsal Dönüşüm’’, Uluslararası Türk Kültür ve Sanat Çalıştayı, Florida, Jacksonville, 14-19 April 2011, s.65-69.

Ünver, Erdem, ‘’Sanat ve Etkileşim’’,I. Odessa Uluslararası Sanat Sempozyumu, Odessa, 21-25 Mayıs 2011, s.219-224.

Ünver, Erdem, ‘’Geleneksel Türk Resim Sanatında Etkilenmeler’’, I. Uluslararası Türk Sanatları Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı, Konya, 08.11.2012, s. 39-47.

Ünver, Erdem, ‘’El Sanatlarının Kültüre ve Turizme Katkısı Üzerine’’, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, 18-20 Nisan 2013, s.304-306.

Ünver, Erdem, ‘’Kültür ve Kültürel Yozlaşma Üzerine’’, XVIII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, 03-07 Mayıs 2013, s. 47-53, s. 47-53.

Ünver, Erdem, ‘’Kültür Miraslarımız, Yeniden Doğan Freskler’’, Türk Macar İlişkileri Sempozyumu, Budapeşte, 20-24 Haziran 2013, s. 143-147.

Ünver, Erdem. ‘’El Sanatlarının Yaşatılmasında Kurumsal ve Eğitsel Katkılar’’, 2. Uluslararası Kazan-Ankara ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, 02-04 Ekim 2013, s. 226-231.

Ünver, Erdem, ‘’Aile Baskısı ve Sanat Eğitiminde Geç Kalmış Başarı Öyküleri’’, Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, 14-15- 16 Mayıs 2014.

Ünver, Erdem, ‘’Festivaller ve Kültür Korumacılığı Üzerine’’, VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Konya, 15-16- 17 Mayıs 2014.

Ünver, Erdem, ‘’Bir Yetenek Sınavı Analizinde Somutlaşan Sanat Eğitimi Sorunu’’, Çukurova Üniversitesi I. Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, 8-9- 10-11- 12 Nisan 2015.

Ünver, Erdem, ‘’ El Sanatlarının Yaşatılmasında Tire Örneği’’, IX. Uluslar arası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Verona, 08-11 Eylül 2015.

Ünver, Erdem, ‘’ Kültürel Değişim Sürecinde Sanat Eğitimi’’, Türk İslam Tarihinde Yükseköğretim Sempozyumu, Bolu, 23 Ekim 2015.

Ünver, Erdem,’’ Sanat Eğitiminde Nitelik sorununun Çözümünde Sanat Eğitimcilerinin Rolü Üzerine’’, Gazi Üniversitesi 2. Uluslar arası Sanat Sempozyumu, Ankara, 05-07 Kasım 2015.

Ünver, Erdem, ‘’Geleneksel Türk Sanatlarının Evrensel Normlara Ulaşamama Sorunu Üzerine’’, X. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, 12-13-14 Mayıs 2016.

4.3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ünver, E., “Okul Öncesi Eğitim Programlarında Sanat Eğitimi“, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 1, No 1, 2002, s. 61-65.

Ünver, E., “Bir Yetenek Sınavının Ardından”, Milli Eğitim Kış 2003, Sayı: 157, s.64-69

4.4.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ünver, E., “İlköğretim Kurumları 1. Kademesinde Resim-iş Eğitimine Yönelik Hazırlanan Programlar ve Sorunları”, Gazi Üniversitesi’nin Eğitimde 75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası, Ankara, 2002, s. 159-164.

Ünver, E., “Eğitim Fakülteleri Resim-iş Öğretmenliği Programında Yeni Yapılanma”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ll. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2004, s.157-171

Ünver,E. , ‘’Türk Resim Sanatında Düşünsel ve Biçimsel Etkilenmeler’’, Başkent Üniversitesi 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu- Dün Bugün Gelecek, Denizbank Basım, Ankara, Nisan 2011, s. 155-160.

Ünver, E., ‘’Seha Gidel ve Sanatı Üzerine’’, Tire araştırmaları Sempozyumu, Tire, 23-14 Mart 2015.

4.5. Gazete ve Dergi makaleleri

Ünver, Erdem, ‘’Sanat ve Toplum’’, Bilim- Teknoloji Dergisi, 25 Mayıs 2012.

Ünver, Erdem, ‘Bilim, Teknoloji ve Sanat I’’, Bilim- Teknoloji Dergisi, 8 Şubat 2013.

Ünver, Erdem, ‘Bilim, Teknoloji ve Sanat II’’, Bilim- Teknoloji Dergisi, 15 Şubat 2013.

Ünver, Erdem, ‘Bilim, Teknoloji ve Sanat’ın Uyumu BODY WORDS’’, Bilim- Teknoloji Dergisi, 31 Haziran 2013.

Ünver, Erdem, ‘’Bilim ve Teknoloji Gelişir Sanat Değişir (I)’’, Bilim- Teknoloji Dergisi, 11 Ekim 2013.

Ünver, Erdem, ‘’Bilim ve Teknoloji Gelişir Sanat Değişir (II)’’, Bilim- Teknoloji Dergisi, 18 Ekim 2013.

Ünver, Erdem, ‘’Sanatın Dinsel İşlevi Üzerine’’ (II)’’, Bilim- Teknoloji Dergisi, 7 Şubat 2014

Ünver, Erdem, ‘’YÖK TYÖK Değil Yok Olsun’’, İz Atılım Üniversitesi Dergisi, Nisan 2013.

4.6. Kitaplar

ÜNVER, Erdem. (2002). Sanat Eğitimi, Ankara: Nobel Yayınları.

ÜNVER, Erdem,(2011). Görsel Sanatlar ve Eğitimi Üzerine, Ankara,Detay Yayıncılık.

4.7. Eleştiri Yazısı

Ünver, E.,’’Himmet Gümrah’ın Sanatı Üzerine’’, Baykuş Bakışı, Nisan 2011, s.41.

5.  SERGİLER

5.1. Kişisel Resim Sergileri

1. 1994 Vakıfbank Sanat Galerisi, Ankara

2. 2004 Sabiha Şahenk Merkez Kütüphanesi Sergi Salonu, Niğde

3. 2010 Şile Kültür Evi, İstanbul

4. 2011 İlhan Sanatevi, Ankara

5. 2012 Atılım Üniversitesi Sergi Salonu, Ankara

6. 2014 Parme Sanat Galerisi, Ankara

Kişisel Karikatür Sergileri

1. 2013 Atılım Üniversitesi Sergi Salonu, Ankara

2. 2015 Gürcü Sanatevi, İstanbul

3.2015 PTT Pul Müzesi, Ankara

5.2 Grup Sergiler

1. 1999 Niğde Müzesi Sergi Salonu, Niğde

2. 2003 Ürgüp Belediyesi Kongre Salonu, Ürgüp

3. 2003 Nevşehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Nevşehir

5.3. Fuar Sergileri

1. 2005, Plastik Sanatlar Fuarı, Ankara

2. 2006, Plastik Sanatlar Fuarı, Ankara

3. 2014, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Ankara

5.4. Uluslararası Karma Sergilerden

2005- 1. Uluslararası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji- Kültür-Sanat Günleri, Battalgazi Kervansarayı, Battalgazi

2011- Uluslararası Türk Kültür ve Sanat Çalıştay Sergisi, Florida, Jacksonville, 14-19 April (USA)

2011- I. Odessa Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi, Odessa, 23 Mayıs 2011. (Ukrayna)

2011- 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu ve Uluslararası Katlımlı Sergi, Nevşehir, Kasım 2011.

2012- I. Uluslararası Ankara Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu ve Türk- İslam Sanatları ve Karma Resim Sergisi, Ankara, 06.11.2012.

2012- I. Uluslararası Türk Sanatları Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı, Konya, 08.11.2012.

2013- 2. Uluslararası Kazan-Ankara ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyum Çalıştayı, Ankara, 29 Eylül- 02 Ekim 2013.

2015- Satı Kadın Uluslararası Karma Resim sergisi, 8 Mart 2015, Ankara.

2015- IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sergisi, Verona, 08-11 Eylül 2015.

2015- Atatürk ve Şapka Devrimi Yıldönümü Resim Sergisi, Kastamonu, 22 Ağustos- 15 Eylül 2015.

2016- Uluslararası Karma Sergi‘’Empati’’, Akdeniz Üniversitesi, Antalya8 Mart 2016-02- 05

2016- Uluslararası Karma Sergi, Karatekin Üniversitesi, Çankırı, 8 Mart 2016-02- 05

2016- Kore Kültür Merkezi, Ankara, Mayıs 2016.

2016- Güney Kore-Türkiye Dostluk Sergisi, Ardahan Üniversitesi, Haziran 2016.

5.5. Uluslararası Çalıştay Sergileri

2011- Uluslararası Türk Kültür ve Sanat Çalıştay Sergisi, Florida, Jacksonville, 14-19 April

2011. (USA)

2011- I. Odessa Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi, Odessa, 23 Mayıs 2011. (Ukrayna)

2012- I. Uluslararası Türk Sanatları Sempozyum Sanat Çalıştayı, Konya, 08.11.2012.

2013- 2. Uluslararası Kazan-Ankara ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyum Çalıştayı, Ankara,

29 Eylül- 02 Ekim 2013.

5.6. Ulusal Karma Sergiler

1990- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Gaziantep

1990- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Konya

1990- Kültür Merkezi Sergi Salonu

1991- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir

1997- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara

1997- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Diyarbakır

1997- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Afyon

1998- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Trabzon

2003- Devlet Resim Sergisi

2004- Sempozyum Sergisi, Gazi Üniversitesi,Ankara

2006- 2006’ya Merhaba Resim Sergisi, Siyahkalem Sanat Galerisi,Ankara

2009- Büyük Buluşma I Sergisi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi Muğla

2010- Büyük Buluşma II Sergisi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi İstanbul

2010- Workshop Sergisi, Atılım Üniversitesi

2010- Büyük Buluşma III Sergisi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi Ankara

2010- Haydarpaşa Haydarpaşa Resim Sergisi, Ankara

2011- Haydarpaşa Haydarpaşa Resim Sergisi, İstanbul

2011- BRHD Sergisi, Ankara

2011- Çağdaş Sanat Galerisi, Ankara

2012- 42. BRHD Sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

2012- Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Kocaeli

2012- 15. Yılda 30 Akademisyen Ressam

2013- 43. BRHD Sergisi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Ankara.

2014- 44. BRHD Sergisi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Ankara.

2014- Manidar Resim Sergisi, La Galeria, 23.04 -07.05.2014, Ankara.

2015- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘’60. Ölüm Yıldönümünde Nene Hatun ve Türk

Kadınının Aziz Hatırası’’ Karma Resim Sergisi, 6-15 Mart 2015, Antalya.

2015- Tire Araştırmaları Sempozyumu, Anadolu’dan Kültür İzleri Resim Sergisi, Mart 2015, Tire.

2015- 100. Yılında Çanakkale ruhu, Jürili Karma Sergi,18-27 Mart 2015, Antalya.

2015- 45. BRHD Sergisi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, 1-15 Nisan 2015, Ankara.

2015- Kore Kültür Merkezi, Dostluk Sergisi, 5-20 Mayıs 2015, Ankara

2015- ‘’Vakıf ve Sanat’’ konulu ulusal jürili resim sergisi, 12-20 Mayıs 2015, Antalya.

2015- ‘’Farklı Kuşak sanatçılarımızdan Bir Seçki’’ Resim Sergisi 17 Ekim- 6 Kasım 2015, Galeri Z, Ankara.

2015- ‘’Cumhuriyet’’ konulu ulusal jürili resim sergisi, 20 Ekim- 5 Kasım 2015, Antalya.

2016- 46. BRHD Sergisi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, 1-15 Nisan 2016, Ankara.

2016- Uluslararası Karma Sergi‘’Empati’’, Akdeniz Üniversitesi, Antalya8 Mart 2016-02- 05

2016- Uluslararası Karma Sergi, Karatekin Üniversitesi, Çankırı, 8 Mart 2016-02- 05

2016- Büyük Buluşma, ÜAK Sanat Dalları Konseyi, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Mayıs 2016.

2016- X. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, 12- 13-14 Mayıs 2014.

5.7. Yarışmalı Sergi

2016- Kültür Bakanlığı’nın Telif Hakları ve Emeğe Saygı Temalı Karikatür Yarışmasında Sergileme (Ankara, Antalya, Konya, Giresun ve Çankırı sergileri)

Hakemli Dergilerdeki Görevler

1- UHBAB Uluslararası Hakemli Akademik Beşeri Bilimler Dergisi(2012) (ISSN: 2147-4168 ONLINE: 2147-5385) UHBAB International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences (2012) (ISSN: 2147-4168 ONLINE: 2147-5385) , Baş Editör: Gülten Hergüner

Hakem Kuruluhttp://www.uhbabdergisi.com/?sayfa=hakemkurulu

Bilim ve Danışma Kuruluhttp://www.uhbabdergisi.com/eng/?sayfa=bilimdanismakurulu

Genel Yayın Yönetmeni/İmtiyaz Sahibi: Hakan Murat Korkmaz

Dergi Yönetim Merkezi: Atakent Mah. Akasya 1 Evleri C2/23 Blok Kat 4 Daire 17 Halkalı İstanbul

0507 773 37 30

Yayıncı - Matbaa BİNS MEDYA Halil Rıfat Paşa Mah., Perpa Ticaret Merkezi B Blok D:1240, Okmeydanı/Istanbul - Europe

2- IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi (2011) IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal (2011) (ISSN: Print: 2146-5886 Online: 2147-172X), Baş Editör: Ayhan Aytaç

Hakem Kurulu http://www.iibdergisi.com/?sayfa=hakemkurulu

Bilim ve Danışma Kurulu http://www.iibdergisi.com/?sayfa=bilimdanismakurulu

BİNS MEDYA Halil Rıfat Paşa Mah., Perpa Ticaret Merkezi B Blok D:1240, Okmeydanı/Istanbul - Europe


3- TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi (2014) ISSN 2148 8142

Baş Editör: Pelin Avşar

International Refereed Journal of Architecture and Design (2014)ISSN 2148 8142

Yayın Kurulu

http://www.mtddergisi.com/?sayfa=icerik&tur=icerik&kategori=editorler&icerik=edito rler

Bilim Danışma Kurulu

http://www.mtddergisi.com/?sayfa=icerik&tur=icerik&kategori=bilim-ve- danisma- kurulu&icerik=bilim-ve- danisma-kurulu

Hakem Kurulu, http://www.mtddergisi.com/?sayfa=icerik&tur=icerik&kategori

4- UHPAD Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi (2014) Print: 2148-4764 Online: 2148-5666 International Refereed Journal of Marketing and Market Research2014) Print: 2148-4764 Online: 2148-5666 

Baş Editör: Murat Korkmaz

Bilim ve Danışma Kurulu

http://www.uhpadergisi.com/?sayfa=bilimdanismakurulu&tur=icerik&kategori=bilim- ve-danisma- kurulu&icerik=bilim-ve- danisma-kuruluve-danisma- kurulu&icerik=bilim-ve- danisma-kurulu

Hakem Kurulu Üyesi

http://uhpadergisi.com/?sayfa=bilimdanismakurulu&tur=icerik&kategori=bilim-ve- danisma- kurulu&icerik=bilim-ve- danisma-kurulu danisma-kurulu&icerik=bilim-ve- danisma-kurulu


5- ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (2013) ISSN Print: 2148-3922 / Online:2148-3973

ACED International Journal of Family, Child and Education (2013) ISSN Print: 2148-3922 /Online: 2148- 3973, Baş Editör: Fatma Tezel Şahin

Bilim ve Danışma Kurulu

http://www.aceddergisi.com/?sayfa=bilimdanismakurulu&tur=icerik&kategori=bilim-ve- danisma-kurulu&icerik=bilim- ve-danisma- kurulu

Hakem Kurulu

http://www.aceddergisi.com/?sayfa=hakemkurulu&tur=icerik&kategori=hakem-kurulu&icerik=hakem-kurulu

6- Akademik Sanat, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi Hakem Kurulu

6.    GÖREVLER

1. (Ocak 1977-Ekim 1977) Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesinde memurluk

2. (1977 -1997) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim Sanat Eğitimcisi

3. (1997–2006) Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anasanat Dalı Başkanlığı

4. (1999–2005) Niğde Üniversitesi Eğitim fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı

5. (2006-2007) Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

6. (2008–2009) Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanlığı

7. (2009–2010) Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı

8. (2009-2013) Atılım Üniversitesi Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

9. (2010– ......) Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanlığı

10. (2013– 2015) Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı

7.  ÜYELİKLER

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Üyeliği

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Üyeliği

8. SEMİNER ÇALIŞMALARI

1986- İlk Yardım Semineri, Trafik Hastanesi, Ankara.

1991- Program Geliştirme Semineri, M.E. B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sinop.

2001- YİBO Projesi, Kırsal Alan Kalkınması ve Ulusal Geleceğimiz İçin Aydınlanmanın ve Kalkınmanın Enerji Merkezi YİBO’lar Proje Başlangıç Çalışmaları, Niğde.

2002- Yaratıcı Drama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

2013- Yönetici Yetiştirme ve Kariyer Geliştirme Semineri, 21-28 Mayıs 2013, Atılım Üniversitesi, Ankara.