Sanatçılar  

ERHAN HÖKELEK

01.09.1966 Merzifon doğumlu Erhan Hökelek;

Modernizmin toplumsal yaşama entegrasyonu ile geleneksel kökenlere sahip toplumlarda görülen sancıları,ironik bir anlatımla resimlerine yansıtan sanatçı, figüratif deformasyon ve tanıdık objeler ile modernizme psikolojik ve sosyal ağırlıklı bir gönderme yapmaktadır. Bu iki farklı sosyolojik yaşam konsepti arasında kalan bireyin maskelenmiş geleneksel yaşam algısını gizlemeye çalışmasına dikkat çeken sanatçı, resimlerinde örtülü dürtülere ve suçluluk duygusu ile ortaya çıkan iç çatışmalarına eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir.