Sanatçılar  

GÜLSEREN SÖNMEZ

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü mezunudur. 26 yıl öğretmenlikten yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştır. Kendini doğa yorumcusu gören sanatçı, kadının fantastik dünyasını, (sürrealist tarzda) suluboya, yağlı boya pastel ve ebru olarak çalışmaktadır. Ebrularında da portre, nü, hayvan betimlemelerine, (sürrealist tarzda), varoluş konularına da yer vermektedir. BRHD, Ankara Ressamlar Derneği, Ankara Resim ve heykeltraşlar Derneği, Suluboya Ressamlar Derneği ve GESAM üyesi olan sanatçı Amerika’da Washington D.C.’deki The National Museum of Women in the Arts (Kadın Sanatçılar Müzesi)’ne kabul edilen ilk Türk Ressamıdır. Yurt içi ve yurt dışı 357 karma sergiye katılan sanatçı, biri yurt dışı (İsviçre’nin Cenevre kentinde) olmak üzere 66 kişisel sergi açmıştır.