Sanatçılar  

GÜZİN ALTAN AYRANCIOĞLU

1966 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Samsun’da tamamladı. 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümünü bitirdi. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim -iş Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını,1997 yılında da doktorasını tamamladı. 3 Kişisel sergi açtı. Çok sayıda karma sergiye katıldı. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere özel ve resmi koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. da Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.