Galeri sergi başvuruları

 

BİRLEŞMİŞ RESSAMLAR VE HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ
 TUĞRUL VELİDEDEOĞLU SANAT GALERİSİ YÖNETMELİĞİ

a) Dilekçe ile başvuru yapılır.

b) Aşağıda örneği olan başvuru dilekçesi Yıldızevler Mahallesi Hollanda caddesi No 44/1 Çankaya-ANKARA dernek adresine gönderilir veya elden teslim edilir.

c) 2 yıllık görev süresi olan yönetim kurulu, ağustos ayı içerisinde kura sonucu sergi sezonu takvimini belirler. İptal edilen sergi başvurularında, yedek üyelere teklif edilir.

d) Serginin günlük ücreti 50 TL dir. Sergi süresi 14 iş gününü geçemez. Eser satışından % 20 komisyon alınır. Sergi bitminde üyeler bağış makbuzu karşılığında ücret öder.

e) Sergi davetiyesi ve açılış kokteyli sergi açan üyelerimize ait olup yönetim kurulunun belirlediği standartlarda yapılır.

f) Sergi açan üye 3 yıl sergi açamaz.

g) Galerimiz pazartesi hariç, her gün 10 - 19 saatlerinde açıktır.

h) Sergi kapsamı dışında herhangi bir faaliyet veya gösteride bulunamazlar.

i) Galerilerde açılacak sergilerin her türlü giderleri sergiyi düzenleyen üyeye aittir.

j) Sergilenen eserler, serginin kapanmasından itibaren bir hafa içinde geri alınır. Bu süre sonunda alınmayan eserlerin hasar görmesinden veya kaybından Yönetim Kurulu sorumlu tutulamaz.

k) Sergi sezonunda üye dışında kimse sergi açamaz. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Yönetim Kurulunun onayı ile dernek üyesi olmayanlar sergi açabilir.

ı) Aidat ve sergi katkı payı borcu olanlar sergi açamaz.

 

Dilekçe Örneği 


BİRLEŞMİŞ RESSAMLAR VE HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ 
TUĞRUL VELİDEDEOĞLU SANAT GALERİSİ 
                                                                                                  ANKARA 
 
         2018-2019 sergi sezonunda dernek galerimizde sergi açmak istiyorum. 
Gereğini bilginize arz ederim.   
 
……./……./……… 
 
Adres :                                                                Adı ve Soyadı 
 
İmza 
 
Tel : 

E - mail : 

 

Hollanda Caddesi No 44 / 1 Yıldızevler Çankaya Ankara