Sena Sengir

 


1986   Samsun’da doğdu.
2004   Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliğini kazandı.
2006   Ecole Nationale Superieure D’art de Bourges/ France  okuluna  Erasmus programı çerçevesinde eğitim almak için gönderildi.
2008   Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliğini birincilikle bitirdi.
2008   Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D. Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında  “Lisanstan Doktora”  eğitimine başladı.
2009   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksek Okulu’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
2013   Erasmus Personel Hareketliliği çerçevesinde Letonya –Rezekne Augstskola Üniversitesi Eğitim ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Bölümüne eğitim almak üzere gönderildi.
2014  Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D. Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında  Doktora eğitimini tamamladı. 
2017  Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.
Birçok Ulusal – Uluslar arası sergi, bienal ve trienale katılmış olup 4 kişisel sergisi ve 8 ödülü bulunmaktadır.

1986    Born in Samsun. 
2004   Started Samsun Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Department of Education of Fine Arts, Art Teaching. 
2006   While on the 3rd Grade, sent to school of Ecole Nationale Superieure D’art de Bourges / France via Erasmus Exchange Program. 
2008    Graduated from OMU with a first.
2008    Started doctorate (from undergraduate degree) at the same department.
2009    Started to work as a Research Assistant at Ondokuz Mayıs University Samsun Vocational School.
2013   Sent to study at Letonia- Rezekne Augstskola University Education and Design Faculty, Art and Design Department as a part of Erasmus Personnal Mobility.
2014    Got Doctorate Degree ( phd )  in Samsun Ondokuz Mayıs University Institute of Art Education Sciences.
2016     Working at the same university Faculty of Education fine arts department as a faculty member.

Attended many Biennials, Triennials and National-International Exhibitions and has 4 Personal Exhibitions and National- International 8 prizes. 

 

 İletişim/Contact
Atölye Adres / Address


Web / EmailTelefon / Phone

Sosyal Medya / Social Media

 Paylaş/Share
Hollanda Caddesi No 44 / 1 Yıldızevler Çankaya Ankara