Svetlana İnac

 

Doğum:         Rusya – Çelabinsk.
Eğitim:          Klasik Lise Eğitimi ve Çocuk Güzel Sanatlar Okulu - Resim Bölümü. 
                      Yüksek Sanat Okulu - Grafik Tasarımı  
                      Teknik Üniversite - Moda Tasarımı. (5 yıl)
1993              Evlenerek Türkiye’ye yerleşti.
                      Rusya, Kazakistan ve İstanbul’da moda ve  grafik tasarımı üzerine çalıştı.
                      Resim çalışmalarının yanı sıra, kitap resimledi, afiş hazırladı,
                      çeşitli kurum ve kuruluşlara ait reklam çalışmaları yaptı. 
 
2000              Yılından bu yana çalışmalarını tamamen resim üzerinde yoğunlaştırdı.
                      Yurtiçinde ve yurtdışında, artsempozyum, çalıştay, workshop, karma sergi gibi     
                       çeşitli Sanatsal Etkinliklere katıldı.   
                       Türkiye’de 25 kişisel açtı.
                       Eserleri, Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
                       ülkelerinde özel ve devlet koleksiyonlarda bulunuyor.
                       Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir.
                       Halen, Ankara’da kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyor, 

 

Born:                  Russia-Chelyabinsk

Education:          Traditional High school Education and Children Fine Arts School -     
                           Painting Department Art College-Graphic Art Design                                                                                                                                                                   
                           Technical University -Fashion Design (5 years)

1993                   Married and settled in Turkey
 
Job Experience: Worked with several companies in Russia, Kazakhstan and in İstanbul as           
                           a Fashion and Graphic Designer.  Pictured book covers, advertisements for    
                           various foundations and companies

2000 -                  Intensified her studies in Painting. 
                            Has participated in Art events such as; Art Symposiums,  Plastic Art            
                            Workshops, Art Camps and Group Exhibitions in Turkey and abroad.                                  
                             Has had 25 individual Art Exibitions 
                             Her art pieces have been presented all around Turkey, 
                             Russia, United States and Europe.
                             A member of The Union of Artists and Sculptures.
                             Still painting pictures in her own studio

 

 İletişim/Contact
Atölye Adres / Address


Web / Email

svetlana_inac[at]hotmail.com

Telefon / Phone

Sosyal Medya / Social Media

 Paylaş/Share
Hollanda Caddesi No 44 / 1 Yıldızevler Çankaya Ankara