a) Dilekçe ile başvuru yapılır.

b) Aşağıda örneği olan başvuru dilekçesi Yıldızevler Mahallesi Hollanda caddesi No 44/1 Çankaya-ANKARA dernek adresine gönderilir veya elden teslim edilir.

c) 2 yıllık görev süresi olan yönetim kurulu, ağustos ayı içerisinde kura sonucu sergi sezonu takvimini belirler. İptal edilen sergi başvurularında, yedek üyelere teklif edilir.

d) Serginin günlük ücreti 50 TL dir. Sergi süresi 14 iş gününü geçemez. Eser satışından % 20 komisyon alınır. Sergi bitminde üyeler bağış makbuzu karşılığında ücret öder.

e) Sergi davetiyesi ve açılış kokteyli sergi açan üyelerimize ait olup yönetim kurulunun belirlediği standartlarda yapılır.

f) Sergi açan üye 3 yıl sergi açamaz.

g) Galerimiz pazartesi hariç, her gün 10 – 19 saatlerinde açıktır.

h) Sergi kapsamı dışında herhangi bir faaliyet veya gösteride bulunamazlar.

i) Galerilerde açılacak sergilerin her türlü giderleri sergiyi düzenleyen üyeye aittir.

j) Sergilenen eserler, serginin kapanmasından itibaren bir hafa içinde geri alınır. Bu süre sonunda alınmayan eserlerin hasar görmesinden veya kaybından Yönetim Kurulu sorumlu tutulamaz.

k) Sergi sezonunda üye dışında kimse sergi açamaz. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Yönetim Kurulunun onayı ile dernek üyesi olmayanlar sergi açabilir.

I) Aidat ve sergi katkı payı borcu olanlar sergi açamaz.

DİLEKÇEYİ İNDİR


BRHD
YÖNETİM KURULU