14 Mart 2012
tarihinde çıkan haber

cumhuriyet logo

A.CELAL BİNZET

Önemli sanat örgütlerimizden biri olan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) bu yıl 42. sanat yılını kutluyor.

1970 yılında sanatımızın önemli adlarından Hamiye Çolakoğlu’nun Yenimahalle’deki evinde toplanan bir grup sanatçı tarafından temelleri atılan bu örgüt zaman içinde gelişip büyüyerek bugünlere ulaştı. Kuruluşundan bu yana artık gelenek haline dönüşen yıllık sergileri Ankara sanat ortamının vazgeçilmez etkinliklerinden biri haline geldi. Bu sergilerden kimisi geçmiş yıllarda Ankara dışına da götürüldü. Yine ayrıca değişik dönemleri kapsayan iki evrede SANAT Gazetesi yayımlandı. Bu yayın organının, plastik sanatlar üzerine düşün ve eleştiri yazılarıyla alanında büyük bir boşluğu doldurduğu bilgisi belleklerdeki yerini koruyor. Böylelikle kültür yaşamımıza getirdiği zenginlikle unutulmaz bir işlev yüklendiğini bir kez daha söylemek gerekiyor. Sanat konusunda endişelerle dolu şu günlerde böyle bir yayın organının eksikliği duyulmaz mı hiç?

Son yıllarda yeni katılımlarla genişleyen derneğin yıllık sergileri de büyük ölçekli olmaya başladı. Hemen belirtelim ki, üyelerin aynı çatı altında buluşmalarından başka bir birliktelik anlayışı yoktur.  Bu bağlamda, üye sanatçıların kendi anlayışları doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğü biliniyor. Böyle olunca da yıllık toplu sergilerde izleyiciler her eğilimde yapıtla karşılaşma olanağına sahipler. Farklı kuşaklardan ayrı biçemlerde çok sayıda yapıt izlemenin kaçırılmaz bir fırsat olduğunu yeri gelmişken yineleyelim.

12-31 Mart 2012 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan bu yılın sergisinde 142 sanatçı yer alıyor. 12 Mart Pazartesi günkü açılış töreninde kuruluşundan bugüne değin başkanlık görevi üstlenen Turan Erol, Refik Epikman, Arslan Gündaş, Lütfü Günay, Nuri Abaç, Münip Özben, Ercan Gülen, A.Celal Binzet, Gültekin Serbest, Himmet Gümrah ve Saadet Gözde ile dernekte 40 yılını tamamlayan İmren Erşen ve Hasan Akın’a plaketler verildi. Önder Aydın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun geçmiş emeğe saygı anlamındaki bu kararının her alana yayılarak kalıcı kılınması herkesin ortak inancıdır. Sergi süresi içinde değişik etkinlikler, sanatla ilgili film gösterilerinin yapılacağı biliniyor. Ayrıca Cumartesi günü düzenlenecek panelde Kaya Özsezgin, Ekrem Kahraman, Tamer Levent ve Alpay’ın katılımıyla “Türkiye’de Yaşanan Kültürel ve Sanatsal Yozlaşma ile Ankara ve İstanbul Kentleri Arasında Yaratılan Sanatsal Mesafenin Nedenleri” konusu tartışılacak.

Sanattan uzaklaştırılmaya çalışılan böyle bir ortamda, çok yönlü bir anlayışla ele alınan ve kapsamlı bir katalogla da desteklenen bu etkinliğin kentimiz için güzel bir olanak olduğunu vurgulamakla yetinelim. Unutulmasın ki, kültürel sığlaşmayı önlemenin ilk yolu olabildiğince sanata katılmaktan geçer.   

 (CUMHURİYET ANKARA, 14 Mart 2012 Çarşamba, Sayı: 434)