Burcu Ayözcan Atalar “Hisler ve Yüzler”

7 - 15 Ekim 2022

Burcu Ayözcan Atalar 1979 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. 2001 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde”Sanatta Mekanın Deneyimlenmesi”: Yerleştirme (Enstalasyon) Çalışmaları” başlıklı yüksek lisans teziyle, `mimarlığın konusu olan mekanı; ‘mekan’, ‘nesne’, ‘gözlemci-özne’ ve ‘zaman’ kavramlarnın etkileşim’ içerisinde değerlendirerek estetik ve kavramsal iletinin bir aracı olarak ortaya koyan yerleştirme çalışmalarım; bu çalışmaların sonucu olan “deneyimlenen mekanların ve bu mekanların sunduğu farklı “mekansal deneyimleri” incelemiştir. 2001-2008 yılları arasında tarihi eserlerin korunması, restorasyonu uzmanlık alanında mimari ofislerde çalışmıştır. 2008 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığında tarihi yapıların korunması, restorasyonu çalışmalarıyla mesleğini sürdürmektedir. Sanatçı, Mustafa AYAZ Atölyesinde resim çalışmaları, İnci SARIASLAN ve Ferhan ERDER Atölyelerinde resim ve seramik çalışmaları yapmış olup son dönemde Aynur OCAK GÜNDOĞAN ile resim çalışmaları yapmaktadır.

SERGİLER
2018 Trabzon Vakfı Aynur OCAK GÜNDOĞAN Atölyesi Resim Sergisi. Milli Kütüphane Sergi Salonu. ANKARA
2019 Trabzon Vakfı Aynur OCAK GÜNDOĞAN Atölyesi Resim Sergisi. Milli Kütüphane Sergi Salonu. ANKARA
2019 “Kuruluşunun 101. Yılında Trabzon” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Resim Sergisi. Çağdaş Sanatlar Merkezi. ANKARA
2019 ARTANKARA, Kadın ve Kadına Şiddet Temalı Sergi