Selin Güneştan “İçimdeki Benler”

13 - 21 Ekim 2023

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalından Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu. 2011 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Resim-İş öğretmenliği Bilim Dalında Yüksek Lisans derecesini, 201S yılında Doktora derecesini aldı.

2019 yılından itibaren Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Güneştan, müze eğitimi, fotoğraf ve sanat eğiliminde okul dışı öğrenme ortamları üzerine araştırmalar yapmakta; resim sanatının yanında fotoğraf sanatıyla ilgilenmekte; akademik ve sanatsal çalışmalarına Ankara’da devam etmektedir. Eserlerinde duygularının ve iç dünyasının dışa vurumu olarak çığlık atan kadınları ele alan sanatçı, kullandığı ayna ve halat gibi öğelerle kavramsal anlam kazanan çalışmalarında çığlığın şiddetini arttırarak izleyici üzerinde uzun soluklu bir etki yaratmak istemektedir.