Sibel Aktaş “Zihindeki Sonsuzluk – Infinity in the mind”

24 Şubat - 6 Mart 2024

Sibel Aktaş 1974 Adana Ceyhan doğumludur. 1998 Gazi Üniversitesi Seramik Alanında Lisans ve 2003 Yüksek Lisans Mezunudur. Gazi Üniversitesi Seramik Teknolojileri Dersi öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. Yüksel Seramik Fabrikası Sanat Atölyesi kurucusu aynı zamanda yöneticiliğini yapmıştır. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkez Müdürü’dür. Ulusal ve Uluslararası sergilerde yer almıştır ve yer almaya devam etmektedir. Sanat alanında aktif çalışmalarına devam ederken birçok kurum ve kuruluşlar ile proje yapmaktadır. Sanat alanında dezavantajlı gruplara gönüllü olarak destek vermektedir. Japon Müziği ve Sanatları Deneği Başkan Yardımcısı, Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Başkan Yardımcısı, Birleşik Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Kağıt Sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Derneği (The international society for education through art) (INSEA) üyesidir.