Süleyman Dodi Dündar “Sanatı, ne yapacağını bilemeyen adam”

25 Mayıs - 7 Haziran 2023

1978 Uşak
Sanatın neliği, sanatçının hakikat arayışı ve varoluş problemleri asil konulan. Aynca gündelik hayatın akışını anlık müdahalelerle sanatsal olarak görünür kılmayı seviyor. İnisiyatifsizler-Altı Üstü Sanat Platformu’nun kurucuları arasında. İlişkisellik, kestirilemezlik, devingenlik, karşı arayış, uzaklaşma, anı yaşama ve zamanı yeniye bükme, işlerindeki referans noktalarından bazıları. Yurt dışmda dil eğitimi, sanat eğitimi ve 9 kişisel sergi, sayısız sanatsal organizasyon ve proje, çok sayıda sanat manifestosu, sanat ve sanatçı yazısı, 2 sanat kitabı, BRHD dönem başkanlığı.