ÜYELERİMİZ

A.CELAL BİNZET SANDAL- 21x29.7 cm, küsb, 25.4.2021
A.CELAL BİNZET (portre)

( 1992-1996 ) Dönem Başkanı

( 1949 – …. )

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden (1971) sonra değişik okullarda resim öğretmenliği görevinde bulundu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü “Kent ve Plastik Sanatlar” konulu mastır teziyle bitirdi.(1983) Üniversiteye dönüştürüldükten sonra Gazi Üniversitesi’nde lisans tamamlama programına devam etti. Film-Radyo ve Televizyon ile Eğitim Merkezi’nde grafiker olarak görev yaptığı süre içinde televizyonun eğitim kuşağı ile ilgili çalışmalar dışında kitap kapağı, afiş, film şeridi, broşür, ilüstrasyon ve karikatür gibi değişik işler gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde bir karikatürüyle Birincilik, diğeriyle de Karikatürcüler Derneği Özel Ödülünü aldı.

1996 -1998 döneminde Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Geçmişte Gazi Üniversitesinde öğretim görevliliği de yapan sanatçının başta Devlet Resim ve Heykel Sergisi olmak üzere katıldığı çok sayıda grup ve karma sergi ile çok sayıda kişisel sergisi bulunuyor.

BRHD’nin her yıl düzenlediği sergilerde yer aldı.
2009 yılında Çorum Kent Müzesi kurulması çalışmalarına katılarak kent izlenimleriyle oluşturduğu resimlerini sergileme sonunda müzeye armağan etti.

Resimlerinde ana temayı oluşturan saf doğa görünümleri, geniş boşluklar ve duru bir renk anlayışıyla işlenmiştir. Figüratif bir anlayışla kurgulanan resimlerinde çevre izlenimlerinin payı oldukça çoktur. Yalın renk planlarının egemenliğindeki düzenlemeleri, ayıklanmış doğa elemanlarıyla birlikte kendini duyurur.

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu üyelerinden olan Binzet’in yurtdışında İngiltere, Meksika, İsveç, Fransa’daki özel koleksiyonlar ile Türkmenistan Devlet Müzesi’nde üç yapıtı yer almaktadır. Yurtiçinde ise Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Merkez Bankası, Şekerbank, Emlakbank, Vakıfbank, Akbank, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Gazi Müzesi ile Çorum Kent Müzesi gibi resmî kurum ve kuruluş ile çok sayıda özel koleksiyonda yapıtları bulunuyor. Bir dönem radyo ve televizyonda kendi alanıyla ilgili programların yapımını da üstlendi. Sanatçının, sanat sorunlarını ele alıp değişik yönleriyle irdelediği çok sayıda inceleme yazısı gazete ve dergilerde yayımlanıyor. “Çirkinliğe ve Karanlığa İnat” adı altında yayımlanmış kitabı bu yazılarından bir bölümünü içerir. Ayrıca “Kentler ve İzler” ile “Tuvalin Ardındaki Tarih” adlı yayınlanmış kitapları bulunuyor.

In 1971 he graduated from the Gazi Training Institute Department of Painting. He was stationed as an art teacher in various places. In 1983 he finished his master’s thesis entitled “The city and plastic arts” at the Turkey and Middle East Public Administration Institute. Late he attended the Gazi University degree completion program. He worked at the Film, Radio and Television Training Center as a graphic artist where he designed book covers, posters, film strips, brochures, ilustrations ande cartoons. At this time, one of his cartoons was awarded first place and another was given the Cartoonists Association Special Prize. From 1996-1998bhe was president of the United Artists and Sculptors Association and was afounder of the Art Critics Association and Contemporary Arts Foundation. As a teacher at Gazi University, the artist has participated in many group exhibitions including the State Painting and Sculpture Exhibiton and has opened twenty-four solo exhibitions. Pure natural scenes, wide spaces and clear colors comprise the main theme of his paintings which are in collections in England, Sweden, Mexico, France and Monaco and such institutions as the Gazi Museu, the Ankara Paintind and Sculpture Museum, the Central Bank, Sekerbank, Emlakbank (Ziraatbank), Vakifbank, Akbank and the Turco-British Association in Turkey and many private collections. The artist has published many articles exploring problems in art. He has “Çirkinliğe ve Karanlığa İnat”, “Kentler ve İzler” and “Tuvalin Ardındaki Tarih” named of art books.

Eserleri

Sanatçıyı Paylaş