ÜYELERİMİZ

Ali Osman Çoşkun (8)
Ali Osman Çoşkun

Ali Osman Coşkun 1958 doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Yarın, Edebiyat Dostları ve Red dergilerinde desenler çizdi, yazılar yazdı. Kitap resimledi, afişler yaptı. Kuruluş yıllarında, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Ankara İl Örgütü Kültür-Sanat Birimi’nin koordinatörlüğünü yaptı. DYO 20. Resim Sergisi’nde “sergilenebilir” bulundu. Bu katılımı hata olarak nitelendirdi ve yazdı (Edebiyat Dostları sayı 32, Aralık 1989). Yarışma, ödül, sponsor kavramlarını sorgulayarak ve sorgulanmasını isteyerek, verilebilecek ödülü reddedeceğini belirten metni, 20. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi (2000) seçici kurulu tarafından yok sayıldı. “Sergilenebilir” bulunduğu bu sergide, Coşkun’un talebinin aksine, seçici kurul metni sergiye koymadı ve sessizliği tercih etti.

Kişisel Sergiler
1988, 1989, 1992 Oluşum Sanatevi, Ankara
1996 Dost Sanat Galerisi, Üşüyen Ruh; Isınan Kan, Ankara
1997 İletişim Kitabevi, Yaşa(yama)mak, İzmir
1997 ÖDP İl Örgütü Salonu, Desen Sergisi, Ankara
1998 Gözde Sanat Galerisi, Bir hayattan 1 cm2, Ankara
2000 Elhamra Sanat Galerisi, Münferid Vak’a, İstanbul
2004 Artı Galeri, Ankara
2012 Ulusal Sanat Galerisi, Ahtapot’un Kara Notları (Anılar, Notlar, Düşler Ve Unutulmaz Dostluk) Malé, Maldivler
2013 Kalkan Kültür Evi, Animal Symbolicum, Antalya
2014 Fırça Sanat Galerisi, Anafor Ve “Makul Şüphe”, Ankara
2015 Galeri Çankaya, Cehennem Atlası, Ankara

Karma Sergiler
1986 DYO 20. Resim Sergisi
1996 Barış İçin Sergi, Ankara
1997 Barış İçin Sergi, Ankara
2000 20. Günümüz Sanatçıları Sergisi, İstanbul
2005 Galeri Sanatyapım, İnanç Haritaları, Ankara
2006 16. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, (Karşı Sanat Çalışmaları), İstanbul
2010 Devrimci 78’liler Federasyonu Sergisi, Eylül Karanlığı, Ankara
2015 Art Ankara/ Çağdaş Sanat Fuarı (Fırça Sanat Galerisi), Ankara
2015 Birleşmiş Ressamlar Ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) 45. Yıl Sergisi, Ankara
2015 3. Uluslararası İzmir Sanat Bienali, İzmir
2016 Art Ankara/ Çağdaş Sanat Fuarı (Fırça Sanat Galerisi), Ankara
2016 Birleşmiş Ressamlar Ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) 46. Yıl Sergisi, Ankara

Ali Osman Coşkun was born in 1958. He graduated from Ankara University, Faculty of Political Science. In the periodicals such as Yarın, Edebiyat Dostları and Red, he published his drawings and articles. He also designed posters and illustrated books. In the early years of its foundation, he coordinated the culture and art unit of the Ankara provincial organisation of the Freedom and Solidarity Party.

In the DYO 20th Art Exhibition, his work was found “displayable”. He declared and wrote that his attendance in this exhibition was a mistake (Edebiyat Dostları, issue 32, December 1989). The selection committee of the 20th Today’s Artists Istanbul Exhibition (2000) ignored his text which expressed that he would reject any prize that would be given and which questioned the concepts like sponsor, competition and prize and asked other people to question them. In this exhibition where his work was found “displayable”, contrary to Coşkun’s claim, the selection committee did not exhibit his text and preferred silence

Solo Exhibitions
1988, 1989, 1992 Oluşum Arthouse, Ankara
1996 Dost Art Gallery, Shivering Soul; Warming Blood, Ankara
1997 İletişim Bookstore, To (Not to be Able) Live, İzmir
1997 Exhibition hall of the Freedom and Solidarity Party, Drawing Exhibition, Ankara
1998 Gözde Art Gallery, 1 cm 2 of a Life, Ankara
2000 Elhamra Art Gallery, Individual Occurrence, İstanbul
2004 Artı Gallery, Ankara
2012 National Art Gallery, Octopus’ Land Notes (Memories, Notes, Dreams and Memorable Friendship), Malé, Maldivler
2013 Kalkan Cultural House, Animal Symbolicum, Antalya
2014 Fırça Art Gallery, Vortex and “Reasonable Doubt”, Ankara
2015 Gallery Çankaya, Hell Atlas, Ankara

Selected Group Exhibitions
1986 DYO 20. Art Exhibition
1996 Exhibiton for Peace, Ankara
1997 Exhibiton for Peace, Ankara
2000 20.Contemporary Artists’ Exhibition, Istanbul
2005 Gallery Sanatyapım, Faith Maps, Ankara
2006 16.International Istanbul Art Fair, (Karşı Art Works), Istanbul
2010 Exhibition of the Federation of the revolutionaries of 78’s, September Darkness, Ankara
2015 Art Ankara-2015/ Ankara Art Trade Show (Fırça Art Gallery), Ankara
2015 United Artists and Sculptors Association (BRHD) 45. BRHD Exhibition, Ankara
2015 3.İzmir International Art Biennale 2015, İzmir
2016 Art Ankara-2016/ Ankara Art Trade Show ( Fırça Art Gallery), Ankara
2016 United Artists and Sculptors Association (BRHD) 46. BRHD Exhibition, Ankara

Eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web

Sanatçıyı Paylaş