ÜYELERİMİZ

Aslı Özen eserleri (1)
Aslı Özen portre

1956’da Trabzon’da doğdu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi resim bölümünü bitirdi. Gaziantep’te göreve başladı. Devlet okullarında ve Özel okullarda görev yaptı. Emekli olduktan sonra İzmir’e yerleşen sanatçı, 2004 yılından itibaren Gaziantep Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyeliğini ve küratörlüğünü yürütmektedir.

Sosyal içerikli figüratif konuları mekan figür bağlantısı kurarak çalışmakta, yöresel doku olan keşan ve peştamalı, evrensel kaygılar içerisinde sanatsal ögeler kullanarak ifade etmektedir. 1. ve 2. Uluslararası Sanko sanat galerisi Ressamlar Buluşması ,1.2. ve 3.Uluslararası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadınlar günü Çalıştayı küratörüdür.
26 kişisel sergi açmış olup, 200 den fazla ulusal ve uluslararası karma sergiler, ulusal ve uluslararası sanat çalıştayları, festivaller,bienaller,1.2.3.4.5.6.Art Ankara ve İstanbul’da birçok sanat fuarına katılmıştır.

Sanatçının eserleri; Saraybosna İzzet Bekoviç müzesi, Potiçelli sanat çalıştayı, Bodrum Yalıkavak art suiti çalıştayı, Akçaabat Belediyesi çalıştayı, Adana uluslararası 3. Türk Dünyası çalıştayı ,Trabzon il Kültür müdürlüğü sanat çalıştayı, Çorum müzesi , Datça (UKKSA) Uluslararası 2017- 2018 Kinitos Kültür Sanat Akademisi , Uluslararası Çoruh plastik sanatlar ,Uluslararası Kastamonu ferko art sanat sempozyumu, Bulgaristan Velingrat, Eskişehir Tepebaşı belediyesi, Konya Karatay Üniversitesi, Trabzon Femin art ,K.K.T.C.Girne Amerikan Üniversitesi, Gaziantep Sanko Sanat Galerisi, K.Maraş Türkoğlu Belediyesi, Kastamonu Köprübaşı Belediyesi çalıştay koleksiyonlarında , özel galeriler, devlet büyükleri, yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonerlerde bulunmaktadır. BRHD ve KPSD üyesidir. 1991 Gaziantep Valiliği amblem yarışması 1.lik ödülü sahibidir.

She was born in 1956 in Trabzon. She studied painting department in Samsun On Dokuz Mayıs University. She started to work in Gaziantep. She worked in the Government schools and Private schools. The artist settled in İzmir after her retirement since 2004, she has been a curator and a member of the Selection Committee of Gaziantep Sanko Art Gallery.
She works on figurative subjects with social content by establishing a space-figure connection, and expresses the local texture, keşan and loincloth, using artistic elements within universal concerns.

She is the curator of the 1st and 2nd International Sanko Art Gallery Painters Meeting ,1.2. and 3rd International Gaziantep Metropolitan Municipality Women’s Day Workshop.
She held 26 personal exhibitions and participated in more than 200 national and international group exhibitions, national and international art workshops, festivals, biennials, 1.2.3.4.5.6.Art Ankara and many art fairs in Istanbul.

Artworks of the artist are in Sarajevo İzzet Bekovic museum, Potiçelli art workshop, Bodrum Yalıkavak art suite workshop, Akçaabat Municipality workshop, Adana international 3rd Turkish World workshop, Trabzon Provincial Directorate of Culture art workshop, Çorum museum, Datça (UKKSA) International 2017- 2018 Kinitos Culture Art Academy, International Çoruh Plastic Arts, International Kastamonu Ferko Art Symposium, Bulgaria Velingrat, Eskişehir Tepebaşı Municipality, Konya Karatay University, Trabzon Femin Art, Girne American University, Gaziantep Sanko Art Gallery, Kahraman Maraş Türkoğlu Municipality, Kastamonu Köprübaşı Municipality Workshop collections, private galleries, state elders, collectors in the country and abroad. She is a member of United Painters and Sculptors Association. She is the winner of the Gaziantep Governorship emblem competition in 1991.

Eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Atölye Adresi
Osmangazi Mah. / yavuz cd. /
no:239 / kat :3. / daire: 12
Bayraklı / İZMİR
Eposta
keramiye@hotmail.com
Tel
0536 603 83 13
Sanatçıyı Paylaş