ÜYELERİMİZ

Onar,Belgin.Kompozit figür
belgin onar foto

Belgin Onar

1988 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 7 kişisel sergi açtı. Başta Devlet sergileri olmak üzere çok sayıda yarışmalı sergilerde eserleri sergilenmeye değer bulundu. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi’nde bir grup sanatçı ile Gravür Workshop etkinliklerine katıldı. Özgün baskı alanında, uluslararası sergiler, bienaller ve fuar etkinliklerine de katılan sanatçının; 55, 58 ve 68. Devlet Resim Heykel Yarışması Özgün Baskı Başarı Ödülleri ve Ankara Barosu Resim Yarışması mansiyon ödülü bulunmaktadır. Metafizik zamanlı kurgusal tiplemeleriyle, soyutlamacı ve dışavurumcu bir anlayışla çalışan Onar’ın, bir çok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri mevcuttur. Halen Milli Eğitim Bakanlığı’nda Sanat Eğitimcisi olarak çalışmaktadır. Kurgusal tiplemelerini üç boyutlu görme isteğiyle heykel alanında da yoğunlaşan sanatçı, çalışmalarına Ankara’da devam etmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği

In 1988, she graduated from Gazi University, Faculty of Education, Painting Department. She completed her master’s degree at Gazi University, Social Sciences Institute in 1991. In 2008, she participated in Engraving Workshop activities with a group of artists at Bilkent University. She participated in a lot of international exhibitions, biennials, fairs and organized seven personal exhibitions. Ms Onar had also been rewarded at the 55th, 58th, and 68th from State Painting and Sculpture Competition Printing branch and also honorable mention in the Painting Competition of the Ankara Bar Association. She joined many international exhibitions and fairs. She is still working as an art instructor in the Ministry of National Education. Her perception consists of abstractionism, deformation in her fictional-time-dimensioned works with an expressionist point of view. Her works have been included in many formal and special collections. She is currently the member of International Association of Art.

Eserleri