ÜYELERİMİZ

Birsen Küpeli
Birsen Küpeli

Konya’nın Kulu ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ‘İktisat’ bölümünden mezun oldu. 1995-2005 yılları arasında Fransa’da yaşadı. ‘Maison Des Jeunes’de resim eğitimi programlarına katıldı. Daha sonra ‘Foyer Rural’ de resim eğitimine devam etti. Yurtiçi ve yurtdışında birçok sanat sempozyumlarına, fuarlara ve workshoplara katıldı. Uluslararası sergilerde ve kolonilerde ülkemizi temsil etti. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel koleksiyonlarda çalışmaları bulunmaktadır. Bugüne kadar 8’ si kişisel olmak üzere 100’ e yakın karma ve grup sergisine katıldı. Anadolu Üniversitesi ‘Sosyoloji’ bölümünden 2015 yılında mezun oldu. 2014 / 2015 ‘de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘nde özel öğrenci olarak lisans üstü dersleri aldı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunu olup, aynı zamanda Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yüksek lisans yapmaktadır. Ankara’daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.


Üye Olduğu Dernekler
BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği)
SAKÜDER (Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği)
GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği)
ANKÜSAD (Anadolu Kültür ve Sanat Derneği)

She was born in Kulu district of Konya. She graduated from Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of “Economics”. She lived in France between 1995-2005. She participated in painting training programs at ‘Maison Des Jeunes’. Later, she continued her painting education in Foyer Rural. She participated in many art symposia and workshops at home and abroad. She represented Turkey in international exhibitions, fairs and colonies. She has works in some public institutions and private collections. To date, she has participated in nearly 100 group and group exhibitions, 8 of which are personal. She graduated from Anadolu University, Department of Sociology in 2015. In 2014/2015, she took graduate courses at Hacettepe University Faculty of Fine Arts. He is a graduate of Gazi University, Faculty of Fine Arts, painting department. She is also doing a master’s degree at Çankırı Karatekin University Faculty of Art and Design. She continues her works in her workshop in Ankara.

Member of Associations
BRHD (United Painters and Sculptors Association)
SAKÜDER (Arts and Craftsmen Community Culture Association)
GESAM (Turkey Works Owners Association of the Fine Arts)
ANKÜSAD (Anatolian Culture and Art Association)

Eserleri

Sanatçıyı Paylaş