ÜYELERİMİZ

Güler Gök eserleri (1)
Güler Gök

Güler Gök

İskilip- Çorum 1975 doğumlu. Selçuk Üniversitesi Resim –İş Eğitimi Bölümü Resim Ana sanat dalı lisans mezunu. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim –İş Eğitimi bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir. Hughette Eyüpoğlu hanım efendiden strafor baskı yapmayı öğrendi. İlham Enveroğlu ve Orhan Cebrailoğlu atölyesinde dersler aldı. Çorum ilinde Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama okulun görsel sanatlar öğretmenliği yapıyor. Dört kişisel sergi açmakla birlikte ulusal ve uluslar arası pek çok karma sergiye katılmıştır.  6 Mart 2019’da kadın temalı ‘Çemberimde Gül Oya’ adlı kişisel resim sergisini, İkinci kişisel sergisini 15 Ekim 2021 yılında “özel kalplerin rengi adı” altında toplumda engelli öğrenciler için bilinç oluşturmak için açmıştır. Sanat görüşü ve eserleri Sanatım dergisinde Temmuz 2020 sayısına konuk oldu. 2022 Bünyamin Balamir’in duygudan düşünceye kitabında yer aldı.  Atatürk’ün Türk kadınlarına vermiş olduğu değerden dolayı kadın çalışıyor. Kadının baş tacı edilmesine olan inancı onu kadın çalışmaya itti. Bu nedenle kadınlarının başlarına taçlar takıyor. Minyatür sanatını çağdaş bir şekilde yorumlayan sanatçı, eserlerinin alt yapısını strafor baskılardan oluşturuyor. Renk onun vazgeçilmesidir. Uzun yıllar ilköğretim okullarında çalışmasından dolayı çocukların fütursuz renk vuruşlarına hayrandır. Suluboya, akrilik boya ve baskı tekniğinden oluşan eserlerin de annesi, kardeşleri,  kızını ve kendisi çalışıyor. Arkeoloji eserlerinin derinliklerinden gelen o gizemli havadan esinlenmeyi seven sanatçı, eğer çocukken saçınıza papatyalardan taçlar taktıysanız, onun yarattığı periler ülkesinin sultanlarında kendinizi bulabilirsiniz.
 
SANAT ETKİNLİKLERİ, 
TEŞEKKÜR ve KATILIM BELGELERİ
 
*Özel Koleksiyon, “Hititler Tuvananna” İsimli Çalışma, Boğazkale Sanat Müzesi, 2020 
*Özel Koleksiyon, “Hititler Ana Kraliçe” İsimli Çalışma, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi, 2019 
*Özel Koleksiyon, ”İsimsiz” Orhan Karadoğan  Sanat Müzesi ,  İstanbul,2021
*Sevgi Sanat Galerisi, Yılbaşı Karması,2021,Ankara
*Usart, Uluslar Arası Online Yeni Yıl Sergisi,2022,Çevirim içi 
*Çorum Belediyesi sanat galerisi,8 Mart dünya kadınlar günü karma sergi,2022
*Art Cloud Gallery, Seçici kurulda sergileme alan  kibele isimli eser 70.100,Online karma sergi, serbestkonulu,2022 
BRHD1970,Cumhuriyetin Zaferi Sergisi, 2022
BRHD1970,Büyük Sergi,2023
*Eskişehir Sanat Derneği,8.Öğretmen sanatçılar Online Karma Sergi,70.100,2022
*Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi, Covit 19 Nedeniyle hayatını kaybeden  sağlıkçı çocuklarına eğitim bursu  için katılım sağlandı. 
Resim Yarışması, Sergileme, Saküder Kuruluşunun 15. Yılında “Evde Kal Türkiyem”, Saküder Akademi Ve Sanat Galerisi, Ankara, 2020 
*Katılım Ve Teşekkür Belgesi, “Tev Korona Kahramanlarına Destek Fon’u”, 2020 
*Karma sergi, “SoMbahar”, Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi, İstanbul, 2020 
*Karma Sergi, Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat Ve Bilim Dergisi, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Resim Sergisi”, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi, Kütahya, 2020 
*Karma Sergi, “Bir Zamanlar Muallim” Plastik Sanatlar Sanal Sergisi, Kocaeli.ktb.gov- .tr/TR-273646/sanat.html, 2020 
*Kişisel Sergi, “Çemberimde Gül Oya”, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi, Çorum, 2019
 *Kişisel Sergi ,”Özel Kalplerin Rengi”, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi, Çorum, 2021
*Kişsel Sergi, Çorum Müzesi,2022
*Kişisel Sergi, Çorum ,AHL Park Alışveriş Merkezi,2022
*Karma Sergi online, Arto sanat galerisi, Tunus,2022
*Karma Sergi, Sanatla El Ele, Çorum Zübeyde Hanım Uygulama Okulu  Özel öğrencileri  ve Prof .Dr. Çağatay İnam Karahan Atölyesi öğrencileri sanat yoluyla birleştirildi,2022
*Karma Sergi, “Sanat Eğitimcileri Buluşması İkibin ondokuz”, Hitit Üniversitesi Akıllı Bina Fuaye Alanı, Çorum, 2019
 *Karma Sergi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yılı Anısına, “Marmaris Sanat Buluşması”, Marmaris Belediyesi, Muğla, 2019 
*Karma Sergi, “Hititler Resim Sergisi”, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi, Çorum, 2019
 *Resim Yarışması, Katılım Belgesi, “Saküder 14. Yıl İzmir Resim Yarışması”, Saküder Akademi ve Sanat Galerisi, Ankara, 2019 
*Karma Sergi, “Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anısı’na”, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum, 2019
 *Karma Sergi, “Yıl Sonu Çoşkusu”, Cephe Art Galeri, 2019 
*Resim Yarışması, Teşekkür Belgesi, “Çocuklarımız Özgürce İstedikleri Resmi Yapsın”, Uluslararası 
Plastik Sanatlar Kolonisi, 2015

She was born in 1975 in İskilip-Çorum. He graduated from Selcuk University, Department of Painting and Business Education, Department of Painting. He is continuing his master’s degree in On Dokuz Mayıs University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting and Business Education. Hughette Eyüpoğlu learned how to print styrofoam from Ms. He took lessons at the workshop of İlham Enveroğlu and Orhan Cebrailoğlu. Zübeyde Hanım is a visual arts teacher at the Special Education Practice school in Çorum. He opened four solo exhibitions and participated in many national and international group exhibitions. On March 6, 2019, she opened her personal painting exhibition titled “Rose Oya in My Circle” on March 6, 2019, and her second personal exhibition on October 15, 2021, under the name of “the color of special hearts”, to raise awareness for disabled students in the society. His art view and works were the guests of the July 2020 issue of My Art magazine. Women are working because of the value Atatürk gave to Turkish women. His belief in the crowning of women pushed him to work as a woman. That’s why he wears crowns on his women’s heads. Interpreting the miniature art in a contemporary way, the artist creates the infrastructure of his works from styrofoam prints. Color is its abandonment. He admires children’s flawless color strokes because he has worked in primary schools for many years. His mother, siblings, daughter and himself work on the works consisting of watercolor, acrylic paint and printing techniques. The artist, who likes to be inspired by the mysterious air that comes from the depths of archaeological works, if you wore daisies crowns in your hair as a child, you can find yourself in the sultans of the fairyland he created.

ART ACTIVITIES
ACKNOWLEDGMENTS AND PARTICIPATION DOCUMENTS

*Special Collection, Work Titled “Hititler Tuvananna”, Boğazkale Art Museum, 2020
*Special Collection, The Study Titled “The Hittites Mother Queen”, Çorum Municipality Art Gallery, 2019
*Special Collection, “Untitled” Orhan Karadogan Art Museum, Istanbul, 2021
*Sevgi Art Gallery, Christmas Mix, 2021, Ankara
*Usart, International Online New Year Exhibition, 2022, Online
*BHRD , Eexhibition,2022
*BHRD, Exhibition ,2023
*Çorum Municipality art gallery, 8 March international women’s day group exhibition, 2022
*Art Cloud Gallery, The work named kibele, exhibited in the selection committee 70.100, Online group exhibition, free theme, 2022
*Eskişehir Art Association, 8th Teacher Artists Online Group Exhibition, 70.100, 2022
*The Orange Blossom Art Colony participated in the education scholarship for the children of health care workers who lost their lives due to Covit 19.
Painting Contest, Exhibition, Sakuder in its 15th Anniversary, “Stay at Home, Turkey”, Sakuder Academy and Art Gallery, Ankara, 2020
*Participation And Acknowledgment Certificate, “Tev Corona Support Heroes Fund”, 2020
*Group exhibition, “SoMbahar”, Kadıköy Cinema Foyer Art Gallery, Istanbul, 2020
*Group Exhibition, International Journal of Germiyan Culture, Arts, Literature and Science, “November 10 Commemoration of Atatürk Painting Exhibition”, Provincial Directorate of Culture and Tourism Fine Arts Gallery, Kütahya, 2020
*Group Exhibition, “Once Upon a Time Teacher” Plastic Arts Virtual Exhibition, Kocaeli.ktb.gov-.tr/TR-273646/sanat.html, 2020
*Solo Exhibition, “Rose Oya in My Circle”, Çorum Municipality Art Gallery, Çorum, 2019 *Solo Exhibition “The Color of Special Hearts”, Çorum Municipality Art Gallery, Çorum, 2021
*Solo Exhibition, Çorum Museum, 2022
*Solo Exhibition, Çorum, AHL Park Shopping Center, 2022
*Group Exhibition online, Arto art gallery, Tunisia, 2022
*Group Exhibition, Hand in Hand with Art, Çorum Zübeyde Hanım School of Practice Special students and Prof.Dr. Çağatay İnam Karahan Workshop students were united through art, 2022*
Group Exhibition, “Art Educators Meeting Two thousand nineteen”, Hitit University Smart Building Foyer Area, Çorum, 2019
*Group Exhibition, Commemorating the 97th Anniversary of the August 30 Victory Day, “Marmaris Art Meeting”, Marmaris Municipality, Muğla, 2019
*Group Exhibition, “Hittites Painting Exhibition”, Çorum Municipality Art Gallery, Çorum, 2019
*Painting Competition, Certificate of Participation, “Saküder 14th Year İzmir Painting Competition”, Saküder Academy and Art Gallery, Ankara, 2019
*Group Exhibition, “In Memory of Martyr Teacher Aybüke Yalçın”, Çorum Provincial Directorate of National Education, Çorum, 2019
*Group Exhibition, “Year-End Enthusiasm”, Cephe Art Gallery, 2019
*Painting Contest, Certificate of Appreciation, “Let Our Children Make Any Picture They Want Freely”, InternationalPlastic Arts Colony, 2015

Eserleri