ÜYELERİMİZ

Güngör Esin
Güngör Esin

1974 Yılında Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden başarıyla mezun oldu.Niğde Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitütüsüne atandı.Anadolu Üniversitesinde Lisans Tamamladı.1997Yılına kadar ortaöğretim kurumlarında öğretmen ve idareci olarak çalıştı.Cumhuriyetin 50. Yılında Genç Ressamlar Arası Resim Yarışmasında 2.lik Ödülü aldı.Devlet Resim Heykel Sergilerine katıldı. Emeklilik sonrası TRT ARTİSTİK HİZMETLERDE “Beşik Belgesine “animasyonlar hazırladı.
Çoğu Ankara’da olmak üzere kişisel ve karma sergilere katıldı. Genelde yağlıboya olan resimleri figüratif-Soyut,Ekspresyonist anlatımdadır.Antik Dönem sütun başlarındaki akantus yapraklarıyla özdeşleştirdiği, deve dikenleri resimlerinin temasını oluşturmakta,renkleri Niğde halılarını çağrıştırmaktadır.
Italya,Fransa,Ispanya,Almanya, Bulgaristan, Israil ve Filistindeki Müze ve Galerilerde uzun süren inceleme araştırmalarda bulundu.BRHD Üyesi olup Ankara’daki Atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

In 1974, graduated from Samsun Education Institute, Department of Arts, with distinction. Later, appointed to the Niğde Teachers School and Education Institute. Completed her undergraduate education at Anadolu University. Worked as a teacher and an administrator in secondary education institutions until 1997. Participated in the State Art and Sculpture Exhibitions. After retirement, prepared many animations, for example the documentary “Beşik” in state TV TRT’s Artistic Services.

Participated in personal and group exhibitions, mostly in Ankara.

Her paintings, which are generally oil paintings, are in figurative-abstract and expressionist style. Thistles, which she identifies with the acanthus leaves on the column heads of the Ancient Era, constitute the theme of her paintings. The colors used in the paintings are reminiscent of Niğde carpets.

Carried out long-term studies in museums and galleries in Italy, France, Spain, Germany, Bulgaria, Israel and Palestine.

A member of United Painters and Sculptors Association, she continues her work in her workshop in Ankara.

Eserleri

Sanatçıyı Paylaş