ÜYELERİMİZ

MELAHAT ÖZCAN ŞENER eserleri (5)
Melehat Özcan Şener

Melehat Özcan Şener

Ankara’da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde  okudu.

Yıllardır emek verdiği resim sanatını, usta ressamların atölyelerinde programlı dersler biçiminde geliştirdi. Yurt içi ve yurt dışı bir çok müzede eser incelemeleri yaptı.

On iki kişisel sergi açan Melahat Özcan Şener, Ankara, İstanbul, İzmir, Bodrum, Bursa, Denizli v.b yerler başta olmak üzere, ikiyüzün üzerinde seçkin karma sergilere de katıldı. Uluslararası sanat  fuarlarında resimleriyle yer aldı. Melahat Özcan Şener’in resimleri iki dönemli bir süreç izler. İlk dönem resimlerini realist figüratif anlayışla yapar. Bu resimlerinde insanların günlük yaşamları, doğa ile olan ilişkileri, öyküleri, doğa ve kent peyzajları yer alır. Kent ve insan konulu figüratif resimlerinde  arka planlar öndeki bütünlüğün aksine parçalanmış alanlar olarak düzenlenmiş, konu ile renk ilişkileri kurulmasında lekeler, soğuk ve sıcak renk etkileri kullanılmıştır. İkinci dönem resimlerinde  figürler resmin arka planında silikleşerek kaybolur. Onların yerini  yavaş yavaş soyut, renkçi anlayışın öne doğru çıkması alır ki sanatçının resmindeki son döneminin  oluşum ve sonuçlarıdır. Soyut resmin düşünce ve uygulamada şekil almasında, müzikle uğraşmasının etkileri çok görülür.

Müzikteki ritim ve armoni, tuvalinde renklerin armonisine dönüşür. Resim ve müziğin kardeşliği, onun resimlerinde soyut anlatımlarda soğuk ve sıcak renk geçişlerinde farklı bir dil ve dengelerin oluşmasına yol açar. Müziğin insan ruhunda bıraktığı o soyut ve tanımlanamaz olan hazları, yine müziğin soyut varlığı gibi tuvaldeki yerlerini renk ve biçim olarak bir bir almaya başlarlar.                                                             

Artık resimlerinde, renklerin ve dokuların ön planda olduğu soyut dışavurumcu bir anlatım dili vardır. Sanat terapisti de olan Melahat Özcan Şener, aynı zamanda şair, güftekar ve bestecidir. Çalışmalarına kendi atölyesi olan Meşe Sanat’ta devam etmektedir.

Eserleri