ÜYELERİMİZ

Mustafa BULAT, Atatürk Üniversitesi, Atatürk-I , 2008, Mermer Yontu, 350x350x95 cm.(Üniversitesi Hasankale Köprüköy-Sarıkamış Şehitliği).
Mustafa Bulat

(1964 Sarıyahşi-AKSARAY)
2016-2019… Sanatçı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
2014-Prof.Dr.
2009-Doç.Dr.
1999-2002-Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı
1998-2002-Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünü kurdu. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini başlattı. Temel Eğitimi Bölümünü kurdu ve başkanlığına atandı. Temel Eğitimi Bölümü, Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanı oldu.
1998-Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyeliğine atandı ve Heykel Bölüm Başkanı oldu.
1993-1997-Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalında “Hellen Roma Roma Dönemi Yontu ve Kopya Teknikleri” konulu tez ile Doktora eğitimini tamamladı.
1990-1993-Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterlilik derslerini özel öğrenci olarak aldı ve Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Heykel Ana Sanat Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevebaşladı.
1988-1990-Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans Eğitimini kazandı ve tamamladı.
1984-1988-Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü kazandı ve mezun oldu

KİŞİSEL HEYKEL SERGİLERİ
2018- Heykel Sergisi, Akdeniz Sanat Galerisi Çankaya-ANKARA
2017-Heykel Sergisi, Sanko Sanat Galerisi-GAZİANTEP
2016-“Zaman+Mekan+İnsan V”, Heykel Sergisi, Alev Sanat Galerisi II. Art Fair Conptemporary- ANKARA
2015-“Zaman+Mekan+İnsan IV”, Heykel Sergisi, Alev Sanat Galerisi- ANKARA
2014-“Zaman+Mekan+İnsan III”, Heykel Sergisi, Alev Sanat Galerisi- ANKARA
2014-“Zaman+İnsan II”, Heykel Sergisi, Almelek Sanat Galerisi, Bebek – İSTANBUL
2013-“Fiğür Soyutlama” Heykel Sergisi, Kııt Unıversıty INDIA
2013-“Zaman+Mekan+İnsan I”, Heykel Sergisi, Almelek, Bebek – İSTANBUL
2012-“Bellek+Yaratıcılık-I”, Heykel, Yakutiye Medresesi Sergi Salonu, ERZURUM
2012-“Heykel Sergisi”, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, ERZURUM
2012-“Heykel Sergisi”, Espas Galerisi, 22.Uluslararası Tüyap Sanat Fuarı- İSTANBUL
2011-“Kuvay-i Milliye-I, Heykel Sergisi”, Devlet Tiyatroları Sergi Salonu, ERZURUM
2007-“Heykel Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi Art Forum, II. Plastik San Fuarı, ANKARA
2007-“Mustafa Bulat Kişisel Heykel Sergisi – II”, Galeri Soyut, Çankaya- ANKARA
2007-“Yüzleşmeler 1+1”, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük Sanat Galerisi, ERZURUM
2015-Atatürk Üniversitesi “Bilimsel Teşvik Ödülü”-ERZURUM
2004-65. Kültür Bakanlığı, Devlet Resim Heykel Yarışması “Başarı Ödülü”, ANKARA
1994-55. Kültür Bakanlığı, Devlet Resim Heykel Yarışması “Mansiyon Ödülü”, ANKARA
1991-Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe Anıt Heykel Yarışması,“Başarı Ödülü”, ANKARA
1988-Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, II. Mezuniyet, “Başarı Ödülü”, ANKARA
1985-“BarışYılı”, Hacettepe, Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, Heykel Yarışması, “Başarı Ödülü”, ANKARA

2016-2019-Artist, Atatürk University Faculty of Fine Arts Dean & in Sculpture Department continues to work as a Lecturer and Head of Department.
2016- He was appointed as Deann at the Faculty of Fine Arts
2014-Professor Dr.
2009-Associate Professor
1999-2002-He was appointed as the Deputy Deann at the Faculty of Fine Arts
1998-2002-He established the Department of Sculpture and initiated the graduate and postgraduate studies in 1998. he was then appointed as the head of the Department of Basic Education and of the Basic Arts’ Education.
1998-He was appointed as the Associated Professor at the Department of Scultpure at Faculty of Fine Arts in Atatürk University and as the head of Department.
1993-1997-He completed his PhD by a thesis on ‘Techniques of Copy and Sculpture in the Ancient Greece and Rome’ in field of Classic Archaeology at the Institute of Social Sciences, Atatürk University, in 1997.
1990-1992-He received the courses of competence in science in field of Sculpture at the Institute of Social Sciences, Hacettepe University, as a guest-student and began to work as a research assistant in the branch of Sculpture at the Department of Painting at Kazım Karabekir Faculty of Education, Atatürk University.
1988-1990-He started his postgraduate studies in field of Sculpture at the Institute of Social Sciences, Hacettepe University, in 1988 and completion in 1990.
1984-1988-He won the university exam for Hacettepe University, Faculty of Fine Arts and graduated from there.

INDIVIDUAL SCULPTURE EXHIBITIONS
2018- Sculpture Exhibition, Akdeniz Art Gallery- ANKARA
2017- Sculpture Exhibition, Sanko Art Gallery- GAZİANTEP
2016-“Time + Space + Human IV on” Sculpture Exhibition, Alev Art Gallery- ANKARA
2015-“Time + Space + Human III on” Sculpture Exhibition, Alev Art Gallery- ANKARA
2014-“Time + Space + Human II on” Sculpture Exhibition, Alev Art Gallery- ANKARA
2014- ” Space + Human I ” Sculpture Exhibition, Almelek Art Gallery, Bebek -ISTANBUL
2013- “Figur Abstraction” Sculpture Exhibition, University Kııt – INDIA
2013-“Time + Space + Human II ” Sculpture Exhibition, Almelek, Bebek – ISTANBUL
2012-“Memory + Creativity” on sculpture, Yakutiye Madrasa Exhibition Hall, ERZURUM
2012-Sculpture Exhibition, Exhibition Hall of the Faculty of Fine Arts, ERZURUM
2012- Space Art Gallery, 22nd International Istanbul Istanbul Art Fair-ISTANBUL
201-“Kuvay-i Milliye” konulu Heykel Devlet Tiyatroları Sergi Salonu, ERZURUM
2007-A.K.M Art Forum Fuar Exhibition-II, ANKARA
2007-Gallery Soyut, ANKARA
NATIONAL AWARDS
2015-Atatürk Ünivercity Competition, “Achievement Award”, ERZURUM
2004-65th State Sculpture Competition, “Achievement Award”, ANKARA
1994-55th State Sculpture Competition “Mention Award”, ANKARA
1991-Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Beytepe Monumental Sculpture Competititon “Achievement Award” ANKARA
1988-Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture “Graduation Achievement Award” ANKARA
1985-Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, The Year of Peace – Sculpture Competititon “Achievement Award” ANKARA

Eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web
Eposta
mustafabulat64@gmail.com
Tel
05324756978
Sanatçıyı Paylaş