ÜYELERİMİZ

Sena Sengir (11)
Sena Sengir

1986 Samsun’da doğdu.
2004 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliğini kazandı.
2006 Ecole Nationale Superieure D’art de Bourges/ France okuluna Erasmus programı çerçevesinde eğitim almak için gönderildi.
2008 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliğini birincilikle bitirdi.
2008 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D. Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında “Lisanstan Doktora” eğitimine başladı.
2009 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksek Okulu’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
2013 Erasmus Personel Hareketliliği çerçevesinde Letonya –Rezekne Augstskola Üniversitesi Eğitim ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Bölümüne eğitim almak üzere gönderildi.
2014 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D. Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.
2017 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.
Birçok Ulusal – Uluslar arası sergi, bienal ve trienale katılmış olup 4 kişisel sergisi ve 8 ödülü bulunmaktadır.

1986 Born in Samsun.
2004 Started Samsun Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Department of Education of Fine Arts, Art Teaching.
2006 While on the 3rd Grade, sent to school of Ecole Nationale Superieure D’art de Bourges / France via Erasmus Exchange Program.
2008 Graduated from OMU with a first.
2008 Started doctorate (from undergraduate degree) at the same department.
2009 Started to work as a Research Assistant at Ondokuz Mayıs University Samsun Vocational School.
2013 Sent to study at Letonia- Rezekne Augstskola University Education and Design Faculty, Art and Design Department as a part of Erasmus Personnal Mobility.
2014 Got Doctorate Degree ( phd ) in Samsun Ondokuz Mayıs University Institute of Art Education Sciences.
2016 Working at the same university Faculty of Education fine arts department as a faculty member.

Attended many Biennials, Triennials and National-International Exhibitions and has 4 Personal Exhibitions and National- International 8 prizes.

Eserleri

Sanatçıyı Paylaş