ÜYELERİMİZ

Zeynep Kara (11)
Zeynep Kara

1950 yılında Kars’ta doğmuştur. 1972 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun olmuştur. Yurdun çeşitli yerlerinde Resim-İş öğretmenliği yapmıştır. Anadolu Üniversitesi’nde lisans tamamlamıştır.
1981’de Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere yaptığı Atatürk büstü ile katılmış; Kutlama Koordinasyon Kurulu, yapılan çalışmayı değerli bulmuştur. Ayrıca bu çalışma çoğaltılarak Kastamonu’da bazı kurumlara yerleştirilmiş ve İl Kültür Müdürlüğü tarafından takdirname ile ödüllendirilmiştir.
1988 yılında Samsun’da düzenlenen “Öğretmenler Günü” konulu resim yarışmasında birinci olmuştur.
Çalıştırdığı öğrenciler, Türkiye’de çok iyi dereceler almış; 1988 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonunun, 5-16 yaş grubundaki çocuklar arasında düzenlemiş olduğu “Havacılıkta Arama ve Kurtarma” konulu resim yarışmasında, çalıştırdığı öğrencilerden Berrak KARACA “Dünya Birincisi” olurken, yine bu yarışma sonucunda çalıştıran öğretmen olarak ödüle layık görülmüştür.
2000-2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programına özel öğrenci olarak katılmış; Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ ’den Özgün Baskı Resim ve Prof. Dr. Zafer GENÇAYDIN’dan Sanat Sosyolojisi derslerini almıştır.
1988 yılında Vitray Kursu’na; 2011 yılında “Fotoğrafçılık” kursuna; 2012 yılında “Eşme Kilimi Dokuma” kursuna katılmış, bu kursları başarı ile bitirmiştir.
2012-2013, 2013-2014 yıllarında; Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Rasim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına özel öğrenci olarak katılmış; Prof. Yıldız DOYURAN’dan Atölye-1, Atölye-2, Çağdaş Sanatta Mekân Yapıt; Prof. Tansel TÜRKDOĞAN’dan Sanat/Kültür/Politika; Yrd. Doç. Lütfi ÖZDEN’den Söz İmge Beden; Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU’ndan Alan Araştırma Yöntemleri derslerini almıştır.
Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya ve Rusya’da birçok müzede incelemelerde bulunmuştur. Halen Ankara’da, kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam etmektedir.

Katıldığı Sergiler:

1988 “Öğretmenler Günü”, Öğretmenler Arası Karma Sergi, Samsun.
2009 Serbest Karma Sergi, Stillife Sanat Galerisi, Ankara
2013 “Kesişme III”, Karma Sergi, Gazi Üniversitesi, Ankara
2013 “Periferi”, Karma Sergi, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Sergi Salonu, Mersin
2015 “Toprak, Su, Acı ve İz”, Karma Sergi, Foyart Sanat Galerisi, Ankara
2016 “Kentsel Dönüşüm” Ankara, Kişisel Sergi, Mustafa Ayaz Müzesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara
2017 “BRHD 47. Yıl Sergisi” Karma Sergi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Ankara
2017 “Küçük İşler-Yılbaşı Karması” Karma Sergi, Sevgi Sanat Galerisi, Ankara
2017 “ART ANKARA” Çağdaş Sanat Fuarı, Ankara
2018 “Askıda Resim Var Projesi” Karma Sergi, GaleriM Sanat Galerisi, Ankara
2018 “BRHD 48. Yıl Sergisi” Karma Sergi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Ankara
2018 “Küçük İşler-Yılbaşı Karması” Karma Sergi, Sevgi Sanat Galerisi, Ankara
2019 “BRHD 49. Yıl Sergisi” Karma Sergi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Ankara
2019 “BRHD Yılbaşı Karma Sergisi” Karma Sergi, Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi, Ankara
2019 “Küçük İşler-Yılbaşı Karması” Karma Sergi, Sevgi Sanat Galerisi, Ankara
2020 “BRHD 50. Yıl Büyük Sergisi”, Karma Sergi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Ankara
2020 “Yılsonu Sergisi”, BRHD Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi/ANKARA
2020 “Yılbaşı Karması”, Karma Sergi, Sevgi Sanat Galerisi, Ankara
2021 “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi” Karma Sergi, Kent Konseyi Sergi Salonu/ANKARA
2021 “Yüreğimdeki Sevgi – Anneler Günü Sergisi”; Karma Sergi, Medya Sanat Galerisi/ANKARA

Zeynep Kara was born in Kars at 1950. She graduated from Art Education Division of Gazi Institute of Fine Arts Education at 1972. She worked as an Art Teacher at various cities of our country. She completed her Bachelor degree at Anadolu University.
She joined with the sculpture of Atatürk to the celebration of “Atatürk’s 100th Birth Anniversary” and the Coordination Comity found her work “Worthy of Commendation”. Her work was reproduced and exhibited at various institutions at Kastamonu. City Directorate of Culture awarded her with a Certificate of Commendation.
Another work of Zeynep Kara was also awarded with “First Prize” at the art contest with the theme of “Teachers Day” in Samsun at 1988.
Her students also have achieved significant degrees in Turkey. In 1988, one of her students, Berrak Karaca was awarded with “First Prize” at FAI Young Artists Contest, held by The Federation Aeronautique Internationale, FAI – The World Air Sports Federation entitled “Search and Rescue in Aviation”. Zeynep Kara was also awarded as “Coaching Teacher”.
She started her first postgraduate studies as a “Special Student” at Hacettepe University, Institute of Social Sciences in year 2000 and received “Sociology of Art” classes from Prof.Dr. Zafer GENÇAYDIN, and “Original Printing” classes from Prof.Dr. Hasan PEKMEZCİ.
She has attended and successfully completed “Stained – Glass” course at 1988, “Photography” course at 2011 and “Rug Weaving” at 2012.
She started her second post graduate studies as a “Special Student” at Gazi University, Institute of Fine Arts between 2012 and 2014 and received “Workshops” and “Space and Work according to Contemporary Art” classes from Prof.Dr. Yıldız DOYRAN, “Art / Culture / Politics” classes from Prof.Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, “Expression, Image and Body” classes from Ass. Prof.Dr. Lütfi ÖZDEN and “Field Work Research” classes from Prof.Dr. Alaybey KAROĞLU.
She has visited and observed various museums in Netherland, Belgium, France, Italy and Russia.
She continues her painting studies at her own workshop in Ankara.

Selected Exhibitions:

1988 “Teachers Day”, Group Exhibition, Juried Among Teachers, Samsun
2009 Group Exhibition, Still Life Art Gallery, Ankara,
2013 “Intersection III”, Group Exhibition, Gazi University, Ankara,
2013 “Periferi”, Group Exhibition, Chamber of Industry and Commerce Art Gallery, Mersin,
2015 “Soil, Water, Pain and Trail” Group Exhibition, Foyart Gallery, Ankara,
2016 “Urban Regeneration” Ankara, Individual Exhibition, Mustafa Ayaz Museum, State Gallery of Fine Arts, Ankara
2017 “BRHD 47th Year Exhibition” Group Exhibition, Gallery of Contemporary Arts, Ankara
2017 “Small Works – New Year Mix” Group Exhibition, Sevgi Art Gallery, Ankara
2017 “ART ANKARA” Contemporary Arts Fair, Ankara
2018 “Suspended Painting Project” Group Exhibition, GaleriM Art Gallery, Ankara
2018 “BRHD 48th Year Exhibition” Group Exhibition, Gallery of Contemporary Arts, Ankara 2018 “Small Works – New Year Mix” Group Exhibition, Sevgi Art Gallery, Ankara
2019 “BRHD 49th Year Exhibition” Group Exhibition, Gallery of Contemporary Arts, Ankara
2019 “BRHD New Year Mix Exhibition” Group Exhibition, Tuğrul Velidedeoğlu Art Gallery, Ankara
2019 “Small Works – New Year Mix” Group Exhibition, Sevgi Art Gallery, Ankara
2020 “BRHD 50th Year Great Exhibition”, Group Exhibition, Gallery of Contemporary Arts, Ankara
2020 “End of Year Exhibition”, Tuğrul Velidedeoğlu Art Gallery, Ankara
2020 “New Year Mix” Group Exhibition, Sevgi Art Gallery, Ankara
2021 “March 8 International Women’s Day Exhibition” Group Exhibition, City Council Exhibition Hall/ANKARA
2021 “Love in My Heart- Mother’s Day Exhibition”; Group Exhibition Medya Art Gallery, Ankara

Eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eposta
zzeynepkara@gmail.com
Sanatçıyı Paylaş