04 Ekim 2005
tarihinde çıkan haber

cumhuriyet logo

A.CELAL BİNZET

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) adıyla bir sanatçı örgütü kurulması düşüncesi, 60’ların sonlarına doğru Ankara’da bir araya gelen 10 sanatçı arasında doğdu.

Hamiye Çolakoğlu’nun Yenimahalle’deki evinde toplanan Nuri Abaç, Nevzat Akoral, Fethi Arda, Muammer Bakır, Turan Erol, Lütfü Günay, Kayıhan Keskinok, Osman Zeki Oral ve Adnan Turani adlı idealist sanatçılar, hem yaşadıkları coşkuyla hem de bu tür uygulamalarda karşılaşılan aksaklıkları önleyici içerikte düzenlemelerle oluşum çerçevesini çizdikleri bir örgütü yaşama geçirdiler. Bugün Muammer Bakır’la Fethi Arda’nın aramızda olmadığı tüm bu kurucu üyelerin resim sanatımızdaki yeri konusu herkes tarafından bilinmektedir.     

Yasal olarak 1970 yılında kurulan örgüt tüzüğünün en dikkat çekici yönü, üyelik için başvuru yerine yönetim tarafından davet yönteminin uygulanır olmasıdır.

Adından da anlaşılacağı üzere resim ve heykel disiplinlerini kapsayan etkinlik alanı, bu konuda belirli düzeye gelmiş sanatçıları çatısı altında toplamayı hedeflemiş bir dernek duruyor karşımızda. Bu nedenle üyeleri yalnızca Ankara’yla sınırlı kalmayıp, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Mersin gibi illerde yaşayan sanatçıları da kapsıyor.

Doğaldır ki, kurulduğu günden sonra üyelerin sayısında artışlar olmuş, ölüm gibi nedenlerle istenmeyen ayrılışlar meydana gelmiştir. Bu tür bir ayrılışın ancak fiziksel boyutla sınırlı kalıp, düşünsel anlamda birlikteliğin sürdürülmekte olduğunu söylemeden geçmek doğru olmaz.

BRHD, her yıl en az bir sergiyle izleyici karşısına çıkmayı hedeflemektedir.

Bazen bu sayıda artışlar olduğu ve değişik yerlere uzanan etkinliklerin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bunlar dışında üyelerin bağımsız olarak sanatsal etkinliklerde bulunduğu, ortamla yakından ilgili olanlarca ve basına yansıyan yönleriyle yeterince görülüyor.

Gerek kurucu üyelerin, gerekse sonradan üye olanların çoğunun sanatçılık yanında sanat eğitimciliği görevini üstlenmeleri nedeniyle dernek, kuruluşundan itibaren sanatın kuramsal yanına en az uygulama kadar önem vermiştir.

İlk iki yıl küçük broşür şeklinde çıkarılan yayın organının elimizde bulunan örnekleri, o günün yetersiz koşulları içinde bile sanat adına nasıl özverili bir anlayış içinde bulunulduğunun somut izleridir. Daha sonra iki ayrı dönemde çıkarılan SANAT Gazetesi ile son dönemin birkaç sayılık dergisi göz önüne alındığında, inceleme yazıları, haberleri, yorumları ve söyleşileriyle zaman içinde azımsanmayacak bir etkinlik çemberi oluşturulduğu kolaylıkla görülür.

İçinde bulunduğumuz yıl 35. kuruluş yılını kutlayan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar

Derneği bu yolculuğunda bulunduğu noktayı bir sergiyle vurguluyor. Nurol Sanat Galerisi’nde (Gelincik Sokak 2/2 Çankaya) açılan sergi, Dernek Başkanı Saadet Gözde ve yönetim kurulu ile galeri arasındaki sanatsal bağlamda ortak anlayış ve dayanışmanın sonunda ortaya çıkmış. Farklı eğilimde 35 sanatçının yapıtlarını bir araya getiren sergi 31 Ekim’e değin açık olacak. Daha büyük ve geniş kapsamlı sergilerin düzenleneceği uzun bir sanat yaşamı dileyelim BRHD’ye.

(CUMHURİYET ANKARA, Sayı: 67, 14 Ekim 2005)