Sevgi Kayalıoğlu sergi afişi

Sevgi Kayalıoğlu

" Kırmızı "

28 Ocak - 9 Şubat 2022

Kokteyl
28 Ocak – Saat 10.30

Ankara’da doğdu. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni dereceyle tamamladıktan sonra lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında birincilikle bitirdi. Aynı kurumda yüksek lisans ve doktora öğrenimini yaptı. Bir süre Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalıştı. Ardından Gazi Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi gibi kurumlarda akademisyen olarak görevini sürdürdü. Eserleriyle ulusal ve uluslararası nitelikteki birçok sergide yer aldı. Sanatsal çalışmalarının yanı sıra sanata ve sanat eğitimine yönelik araştırmalarla akademik alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Sergiyi Paylaş