Seyhan İlhan “Kayıp Düşler”

17 - 29 Kasım 2023

Seyhan İlhan, Denizli, Türkiye’de bulunan kişisel atölyesinde aktif olarak sanat üretimi yapan bir sanatçıdır. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ndeki eğitimini tamamlamış olup, şu anda Denizli Güzel Sanatlar Lisesi’nde sanat öğretmeni olarak çalışmaktadır Kariyeri boyunca İlhan, dört kişisel sergi düzenlemiş ve birçok karma sergiye katılmıştır. Eserleri ulusal yarışmalarda tanınırlık ve başarı ödülleri kazanmıştır. Sanat pratiğinde İlhan, bilinçaltına yönelerek farklı hayvanlar, insanlar ve nesnelerin çağrışımlarını kullanarak toplumsal deneyimleri uyandırmayı ve keşfetmeyi amaçlar. Eserleri eşitsizlik, güç dinamikleri ve sosyal olaylar gibi temalara dalıp, genellikle resimsel kurgu formunu alır. İlhan’ın yaratılan izleyicileri bu konular üzerinde düşünmeye ve yorumlamaya davet eder. Genel olarak, Seyhan İlhan’ın sanat pratiği, toplumsal deneyimlere dayanan düşündürücü görsellerle izleyicileri etkilemeye ve bilinçaltının derinliklerine inmeye odaklanır. Kendine özgü yaklaşımıyla, izleyicileri eserlerini çok katmanlı olarak yorumlamaya ve bağlantı kurmaya davet ederken, kolektif bilinçdışının derinliklerini keşfederek kendi sanatsal mitolojisini oluşturur.