ÜYELERİMİZ

Adnan-Tepecik-scaled
Adnan Tepecik

Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Resim-İş Bölümü’nde tamamlamış, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimi görmüş ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik derecesi almıştır. Dünya Bankası bursuyla,İngiltere’de öğrenme kaynakları konusunda ihtisas eğitiminde bulunmuştur.

Adnan Tepecik 12 kişisel sergi açmış ve dört ödül almıştır. Sanat ve tasarım alanında 7 kitap yayınlamıştır. Türk Patent Enstitüsü onaylı sekiz adet patent ve faydalı model buluş sahibidir. Gazi Üniversitesi’nde bölüm başkanlığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndedekanlık görevinde bulunmuştur. Halen Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanıdır.

He completed his hig her education at Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Painting, received his master’s degree from the Faculty of Educational Sciences of Ankara University. Hereceived his master’s degree,doctorate anda proficiency in art from Gazi University Social Sciences Institute. With a World Bank Scholarship, he specialized in learning resources in England.

Adnan TEPECİK opened 12 personal exhibitions anda received four awards. He has published seven books in the field of art anda design. He is the owner of eight patents anda utility model inventors approved by theTurkish Patent Institute. He served as the Head of the Department at Gazi University and as the Dean of the Faculty of Fine Arts at Kütahya Dumlupınar University. He is currently the Dean of Başkent University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture.

Eserleri