ÜYELERİMİZ

Ayşegül Yarar
Ayşegül Yarar

Ankara’da doğan sanatçı 1986’da Gazi Üniversitesi Söbütay ÖZER’in Atelyesinden mezun oldu.

1994/1995-1995/1996’da Hacettepe Üniversitesi’nde özel öğrenci olarak,Zahit BÜYÜKİŞLEYEN ve Veysel GÜNAY’dan Lisans Üstü dersler aldı.

Sanatçı birçok karma sergilere katıldı ve 20kişisel sergi açtı.Halen sanat eğitimcisi olarak T.C M.E.B.bünyesinde görev yapmaktadır.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği(UPSD)ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD)üyesi olan sanatçının yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.Çok sayıda karma sergiye katılan sanatçının çeşitli yarışmalarda sergilendirmeye değer eserleri bulunmaktadır.

Sanatçı günümüzde giderek karmaşıklaşan ve parçalanmış toplumsal yaşam içinde devinim gösteren insan ilişkilerini resimlerine tema edinmiştir.Bu bağlanda doğum ölüm yalnızlık yokolma kaygısı cinsellik gibi evrensel olguları kendi iç dünyasının yansımasıyla işlemektedir.

Yeni dönem çalışmalarında geçmiş ve gelecek arasındaki bağlantıları evrensel temalara aktarırken dilin varoluştaki önemini hiyeroglif yazıların tekrarında ve soyut mekanlardaki sembollerde görürüz.

Eserleri

Sanatçıyı Paylaş