ÜYELERİMİZ

ölü doğa 345x45cm Tekstil Üzerine Karışık Teknik 2023
Bahar Bilici Öztürk

Bahar Bilici Öztürk

1979, Denizli doğumlu Bahar Bilici Öztürk, 2001 Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış ve görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştır. 2004 Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yüksek Lisans Eğitimini ardından 2022 Ankara Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda da Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılından bu yana Düzce ve Denizli’de farklı kurum ve kademelerde Resim-İş / Görsel Sanatlar Öğretmenliği yapan Bilici Öztürk, 2017 yılı itibariyle Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Resim Atölye öğretmenliğini sürdürmektedir. 3 kişisel sergisi bulunan Bilici Öztürk, sanatsal çalışmaları yanı sıra 2021’den bu yana Denizli Life-Still Life Kültür, Sanat, Yaşam Dergisi’nde kendisinin mizansen ve canlandırmasına dayalı çalışmaları ile köşe yazarlığı yapmaktadır. BRHD, GÖRSED, INSEA ve İnisiyatifsizler/ altı üstü sanat platformu üyesi olan sanatçı ulusal ve uluslararası makale ve bildiriler ile akademik sanat eğitimi çalışmalarına Denizli’de devam etmektedir.

Born in Denizli in 1979, Bahar Bilici Öztürk completed her undergraduate education in 2001 Ankara Gazi University, Gazi Education Faculty, Painting Department and started to work as a visual arts teacher. He completed his postgraduate education in Ankara Hacettepe University, Institute of Social Sciences in 2004, and then completed his PhD in 2022 Ankara Gazi University, Institute of Educational Sciences, Fine Arts Education Department, Painting Education Department. Bilici Öztürk, who has been teaching Painting and Visual Arts at different institutions and levels in Düzce and Denizli since 2001, continues to teach at Denizli Hakkı Dereköylü Fine Arts High School Painting Workshop since 2017. Bilici Öztürk, who has 3 personal exhibitions, has been writing a column for Denizli Life-Still Life Culture, Art, Life Magazine since 2021 with his mise-en-scene and animation works. The artist, who is a member of BRHD, GÖRSED, INSEA and Initiativesizler/over-the-top art platform, continues his academic art education studies in Denizli with national and international articles and papers.

Eserleri