ÜYELERİMİZ

Faika Ceren Çağlar
Faika Ceren Çağlar

1986 Ankara
2010 – 2013 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans
2006 – 2010 Lisans, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Prof. Dr. Tansel Türkdoğan Atölyesi
2000 – 2003 Çankaya Lisesi

Burs
Air-Artist in Residence in Krems an der Donau/ AVUSTURYA
Federal Minister for Education, the Arts and Culture, Vienna/ AVUSTURYA

Etkinlikler ve Sergiler
2021 ArtAnkara 7. Çağdaş Sanat Fuarı, Meydan Art, Ato Congresium Kongre ve Sergi Sarayı, Ankara / Türkiye
‘Metafor Zamanlar’ Karma Grup Sergisi, Platform A by Armoni Sanat Galerisi, Ankara/ TÜRKİYE
2020 ‘Orta Rota’ Karma Grup Sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatla Merkezi, Füreya Koral Sergi Salonu, Ankara/ TÜRKİYE
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği 50. Yıl Sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara/ TÜRKİYE
2019 Yeni Aralık, Grup Sergisi, Soyut Galeri, Ankara/ TÜRKİYE
2018 –2019 ‘Konflikt, Konkurenz, Kooperation’ Grup Sergisi, FH-Campus Vienna/ AVUSTURYA
2015 ‘Sign / İz’ Kişisel Sergi, Top Kino, Viyana / AVUSTURYA
2014 ‘Abstract Perception/ Soyut Algılar’ Kişisel Sergi, Kunst Verein Baden near Vienna/
AVUSTURYA
Air- Artist in Residence in Krems / Sanatçı Programı, Krems an der Donau/ AVUSTURYA
‘ODTÜ Sanat15’ Karma Resim Sergisi, ODTÜ, Ankara/ TÜRKİYE
2013 ‘Hal-i Hazır’, Karma Resim Sergisi, Nurol Sanat Galerisi, Ankara/ TÜRKİYE
Artist in Residence / Sanatçı Programı, Federal Ministry for Education, Arts and Culture
BMUKK, Viyana/ AVUSTURYA
Artist in Residence, Grup Sergisi, Exhibition Space of the Federal Ministry for Education
Arts and Culture Viyana/ AVUSTURYA
2012 Alif Art, 5. Genç Sanatçı Müzayedesi, Istanbul/ TÜRKİYE
‘Womanly- Cases of Women / Kadınca Kadın Halleri’ Grup Sergisi, Bodrum/ TÜRKİYE
2011 Mustafa Ayaz Müzesi Ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı 1. Gençler Arası Resim Yarışması Sergileme, Ankara/ TÜRKİYE
‘Umutsuz Tek Bir Mülteci Bile Çok Fazla’ Resim Sergisi Sergileme/ UNHCR
‘Örtbas / Coverup’ Ayda Bir, Kişisel Sergi, ODTÜ, Ankara/ TÜRKİYE
2010 ‘G-01’ Resim Sergisi, Türk – İngiliz Kültür Derneği, Ankara/ TÜRKİYE
Çankırı 2. Yaz Akademisi Çalıştayı ve Sergisi, Çankırı/TÜRKİYE
2009 The Exhibition of The Council Ministers of Culture of SEE Türkiye Temsilciliği/ SIRBİSTAN
Goethe Enstitüsü Enstalasyon Proje Uygulaması, Ankara/ TÜRKİYE
Goethe Enstitüsü Seminer ve Görsel Sanatlar Salonu Duvar Resmi Uygulaması Asistanlığı, Ankara/ TÜRKİYE
Malatya İnönü Üniversitesi 3. Ulusal Resim Yarışması Sergileme, Malatya/ TÜRKİYE
‘Ankara Resim Günleri’ Çalıştayı Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara/ TÜRKİYE
Visual Park’09 Karma Sergisi, G.Ü.G.S.F Sergi SalonuAnkara/ TÜRKİYE
‘Grup Ahrazaar’ Karma Resim Sergisi, Atilla İlhan Kültür Merkezi, Ankara / TÜRKİYE
Jose M. Rodriquez Fotoğraf Çalıştayı, Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara / TÜRKİYE
2008 ‘Fasulye – Been’ Karma Sergi, G.Ü.G.S.F. Sergi Salonu, Ankara / TÜRKİYE
İf İstanbul ‘Henüz Yapılmamış Filmleri Hayal Ediyorum’ Afiş Yarışması Sergileme, İstanbul/ TÜRKİYE
2007 Artist in Residence I.Uluslararası Çalıştayı ve Sergisi G.Ü.G.S.F. Sergi Salonu Ankara/ TÜRKİYE
2006 Avrupa Birliği Ofisi ‘Öteki’ Çalıştayı, Ankara/ TÜRKİYE
2004 Karma Resim Sergisi, Artium Sanat Galerisi, Ankara/ TÜRKİYE

İmgeler geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmamıza referans olur. Yazılı basınlardan seçilmiş kelimeler, kimi zaman sahaflardan toplanılmış eski kitaplardan malzemeler ile kimi zaman sokaklardan toplanan posterler, el ilanları, veya yapıştırmalar kolaj tekniği ile birlikte çalışmalarımda yaşamın günlük görsel hikayelerine dönüşür.

Born in 1986. Lives and works Ankara and Vienna

Education
2010 – 2013 Master of Arts, Gazi University Faculty of Fine Arts, Department of Painting
Thesis subject: ‘Image Transformations in Contemporary Art’
2006 – 2010 Graduate, Gazi University Faculty of Fine Arts, Department of Painting,
Prof. Dr. Tansel TURKDOGAN (Honor Graduate with Third Degree)
2000 – 2003 Çankaya High School

Grant
Air-Artist in Residence in Krems an der Donau/ AUSTRIA
Federal Minister for Education, the Arts and Culture, Vienna/ AUSTRIA

Exhibitions and Activities
2021 ArtAnkara 7.th International Contemporary Art Fair, Meydan Art, Ato Congresium Congress and Exhibition Center, Ankara / TURKEY
‘Metafor Zamanlar’ Group Exhibition, Platform A by Armoni Art Gallery, Ankara/ TURKEY
2020 ‘Orta Rota’ Group Exhibition, Doğan Taşdelen Contemporary Arts Center Füreya Koral Exhibition Hall, Ankara/ Turkey
United Painters and Sculptors Association, 50TH Anniversary Exhibition, Doğan Taşdelen Contemporary Arts Center of Çankaya Municipality, Ankara/ TURKEY
2019 New Space, Group Exhibition, Soyut Gallery, Ankara/ TURKEY
2018 – 2019 ‘Konflikt, Konkurrenz, Kooperation’ Group Exhibition, FH-Campus Vienna/ AUSTRIA
2015 ´Sign’ Solo Exhibition, Top Kino, Vienna/ AUSTRIA
2014 ‘Abstract Perception’ Solo Exhibition, Kunst Verein Baden near Vienna/ AUSTRIA
Air-Artist in Residence in Krems an der Donau/ AUSTRIA
‘METU Art 15’ Group Exhibition, METU Culture and Convention Center, Ankara/ TURKEY
2013 ‘Hal-i Hazır’ Group Exhibition, Nurol Art Gallery, Ankara/ TURKEY
Artist in Residence Program, BMUKK, Vienna/ AUSTRIA
Artist in Residence Group Exhibition, Vienna/ AUSTRIA
2012 Alif Art, 5th Young Artist Auction, Istanbul/ TURKEY
‘Womanly- Cases of Women’ Group Exhibition, Bodrum/ TURKEY
2011 Mustafa Ayaz Museum Plastic Arts Center Foundation, 1st Youth Painting
Competition, Presentation, Ankara/ TURKEY
‘Even a Single Hopeless Refugee Too Much’ Painting Exhibition, Presentation UNHCR
Ankara/ TURKEY
‘Örtbas/ Cover Up’ Ayda Bir/ Monthly, Solo Exhibition, ODTU, Ankara/ TURKEY
2010 Gazi University, Paint and Sculpture Museum Hall, Exhibition of Graduation Ankara/ TURKEY
‘G-01’ Painting Exhibition, The Turco – British Association, Ankara/ TURKEY
Çankırı 2nd Summer Academy Workshop and Exhibition, Çankırı/ TURKEY
2009 The Exhibition of The Council Ministers of Culture of SEE Representation of Turkey/ SERBIA
Goethe Institution Installation and Project Implementation, Ankara/ TURKEY
Goethe Institution Symposium and Visual Arts Hall, Implementation of Wall Painting
Assistantship, Ankara/ TURKEY
Malatya Inönü University 3th National Painting Competition, Presentation, Malatya/ TURKEY
‘Ankara Painting Day’ Workshop Painting and Sculpture Museum, Ankara/ TURKEY
Visual Park’09 Group Exhibition, Ankara/ TURKEY
‘Group Ahrazaar’ Group Exhibition, Atilla Ilhan Culture Center, Ankara/ TURKEY
Jose M. Rodriquez, Photograph Workshop, Painting and Sculpture Museum, Ankara/ TURKEY
2008 ‘Fasülye/ Been’ Group Exhibition, G.Ü.G.S.F. Exhibition Hall, Ankara/ TURKEY
If Istanbul ‘I Dream of Films That Haven’t Been Made’ Poster Competition, Presentation,
Istanbul/ TURKEY
2007 Artist in Residence 1st International Workshop and Exhibition G.Ü.G.S.F. Exhibition Hall,
Ankara/ TURKEY
2006 European Union Office ‘The Others’ Workshop, Ankara/ TURKEY
2004 Group Exhibition, Artium Gallery, Ankara/ TURKEY

Eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web
Eposta
ceren.caglar@hotmail.com
Sanatçıyı Paylaş