ÜYELERİMİZ

10x100 CM_TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA_2021
Hüseyin Elmas foto

Hüseyin Elmas

  Prof. Dr. Hüseyin Elmas, 1967 Anamur’da doğdu.1990 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.   

  1991 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı Üniversite’ nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda; 1994 te yüksek lisansını, 1998 de “Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri” konulu tezle doktorasını tamamlayıp “Bilim Doktoru”  unvanı aldı. 1999 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Yrd. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak atandı. 2005 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Resim Bölümleri kurucu öğretim üyeliği ve bölüm başkanlıkları ile aynı fakültenin dekan yardımcılığı görevine atandı. Bu görevlerini 2013 yılına kadar sürdürdü  2008 yılında Doçent, 2013 yılında ise Profesör unvanı aldı.

2013 -2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığı görevini yürüttü.2020 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne atandı.Günümüze değin 25 kişisel sergi gerçekleştirdi, 500 den fazla ulusal ve uluslararası karma resim sergisine katıldı. Yurt içi ve yurt dışı sanat kolonilerine katılıp çalışmalarda bulundu. Eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, halen çalışmalarına Ankara’da devam etmektedir.

Prof. Dr. Hüseyin Elmas,  He was born in 1967 in Anamur. 1990 Graduated from Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Art Education. 1991 He was appointed as a Research Assistant to Selcuk University Faculty of Education, Department of Painting Education. In the Department of Painting Education, Institute of Social Sciences of the same University; He completed his master’s degree in 1994 and his doctorate in 1998 with a thesis on “The Effects of Miniature in Contemporary Turkish Painting” and received the title of “Doctor of Science”. 1999 Selcuk University, Faculty of Education, Fine Arts Education Department, Painting-Work Education Department, Assist. Assoc. Dr. He was appointed as a lecturer with the title. In 2005, he was appointed as the founding lecturer and head of the Department of Sculpture and Painting of the Faculty of Fine Arts of Selçuk University and the vice dean of the same faculty. He continued these duties until 2013. He became Associate Professor in 2008 and Professor in 2013. Between 2013 and 2016, he served as the dean of Selcuk University Faculty of Fine Arts. In 2020, he was appointed to Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Fine Arts Education. He has held 25 personal exhibitions so far and participated in more than 500 national and international group painting exhibitions. He participated in art colonies in Turkey and abroad and worked. The artist, whose works are in private and official collections and museums, still continues his work in Ankara.

Eserleri