ÜYELERİMİZ

Miyeser Kelekçi (4)
Miyeser Kelekçi

Kırıkkale Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinden derece ile mezun olmuştur. HBVÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalından “Transhümanizm ve Posthümanizm Kavramlarının Sanatla İlişkisi” isimli tezi ile 2021 yılında yüksek lisansı bitirmiştir.

Teknolojiyi ve doğayı bir bütün olarak ele alan ve eko, biyosistem merkezli olan ancak türcü olmayan trans/posthümanist kavramları bağlamında yakın zamanda ürettiği çalışmaları; yeni sanatsal pratiği yaratım çabası olarak degerlendirilebilir. Beş kişisel sergi  ve otuzdan fazla karma  sergiye katılmış olup, çalışmalarını  kendi atölyesinde sürdürmektedir.

 She graduated from Department of Fine Arts at KIRKKALE U. with honors. She got her Master’s degree from Institute of Fine Arts, Art Painting Department at HBVU. Her Master’s thesis title is “The relation of art with the concept of transhumanism and posthumanism”.

Her recent art works, which are about eco and biosystem but are not speciesist considering the concept of trans/posthumanism and embodies technology and nature, can be evaluated as an effort for creating a new art practice. She has five personal exhibitions along with more than 30 group exhibitions while continuing her works in her atelier.

Eserleri